Recent Posts

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31


Αν μας ρωτήσει κανείς για τους προγόνους μας πρέπει να τον παραπέμπουμε πάντοτε στους Έλληνες

Α. Χίτλερ

 

Εισαγωγή

 

Είναι φαινόμενο συχνό και έντονο στις μέρες μας να καλλιεργείται και να διασπείρεται πανταχόθεν ένα κλίμα αποστροφής προς την ιδέα του εθνικοσοσιαλισμού. Και μολονότι ανάλογη μομφή είναι αναμενόμενη όταν προέρχεται από συστημικά κέντρα εξουσίας, ενδεχομένως εγείρει ερωτήματα και οπωσδήποτε γεννά τη σύγχυση όταν διατυπώνεται από φορείς του λεγόμενου εθνικιστικού χώρου, καθώς στη συνείδηση πολλών εθνικιστών οι δύο ιδεολογίες, δηλαδή η εθνικιστική και η εθνικοσοσιαλιστική, μοιάζουν ομοούσιες, αν όχι ταυτόσημες. Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό να εξετάσει τη συνηθέστερη κατηγορία που εκπέμπεται κατά του εθνικοσοσιαλισμού από τους ως άνω φορείς, δηλαδή την κατηγορία περί γερμανικότητας της ιδεολογίας αυτής και περί ελληνικότητας της ιδεολογίας που προβάλλεται ως αντίποδας, δηλαδή του ελληνικού εθνικισμού. Ώστε κάθε αναγνώστης να διαμορφώσει σαφή εικόνα της κατάστασης και να επιλέξει εν πλήρει επιγνώσει την ιδέα που τον εκφράζει και για την οποία είναι προορισμένος.

 

Αποσαφήνιση της βάσης της αντιμαχίας

 

Ο λόγος που οι σχετικοί διαξιφισμοί συνεχίζονται σε βάθος ετών χωρίς αποτέλεσμα είναι η ασαφής βάση επί της οποίας τίθεται το όλο ζήτημα. Οι μεν οπαδοί του ελληνικού εθνικισμού που στο εξής θα αποκαλούνται χάριν συντομίας νεοεθνικιστές προβάλλουν αποσπάσματα πολιτικών ή λογοτεχνών που γενικώς θεωρούνται ή μπορούν να θεωρηθούν ως εθνικιστές, οι δε εθνικοσοσιαλιστές ως επί το πλείστον προβάλλουν αποσπάσματα από λόγους ή έργα εθνικοσοσιαλιστών, σχεδόν πάντα Γερμανών για προφανείς ιστορικούς λόγους, με αποτέλεσμα ο διάλογος κάθε άλλο παρά γόνιμος να καθίσταται και περισσότερο να αποπροσανατολίζει παρά να διευκολύνει έναν ουδέτερο παρατηρητή να κατανοήσει την ουσία του προβλήματος.

 

Τι σημαίνει ελληνική ιδεολογία;

 

Ας αποσαφηνίσουμε λοιπόν τη βάση διεξαγωγής της αντιμαχίας. Τι σημαίνει ελληνική ιδεολογία; Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια θέση, μία ιδέα ή μία ιδεολογία ώστε να θεωρείται ελληνική; Είναι τάχα ελληνική όποια ιδεολογία επινοήθηκε από κάποιον Έλληνα; Όποια υιοθετήθηκε ή εφαρμόστηκε μήπως από κάποιον Έλληνα; Μα στο διάβα των αιώνων, ακόμα και των τελευταίων δεκαετιών, έχουν υπάρξει αμέτρητοι Έλληνες που διαμόρφωσαν, υπερασπίστηκαν ή εφάρμοσαν παράταιρες ιδέες και απόψεις. Είναι όλων αυτών οι ιδέες ελληνικές; Έλληνας ήταν και ο Κολοκοτρώνης, Έλληνας και ο Μαυροκορδάτος, όμως το όραμα και η πολιτική τους υπήρξαν αντιδιαμετρικές. Ποια από τις δύο πρέπει να θεωρείται ελληνική και ποια ξένη; Έλληνες ήταν και ο Ίων Δραγούμης, αλλά και ο Παύλος Γύπαρης, ακόμα και ο Ζαχαριάδης ή ο Γεώργιος Παπανδρέου. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ελληνικότητα μιας οποιασδήποτε ιδέας δεν μπορεί να καθορίζεται από το αν κάποτε την υιοθέτησε ή την εξέφρασε ένας Έλληνας, παρά μόνον από τα χαρακτηριστικά της ίδιας της ιδεολογίας, από το κατά πόσον η εν λόγω ιδέα ή ιδεολογία συνάδει με τον λεγόμενο ελληνικό χαρακτήρα, με τις αρχές δηλαδή που διέπουν την ελληνική σκέψη, φιλοσοφία και νοοτροπία.

 

Τα χαρακτηριστικά της ελληνικότητας

 

Για να υποβάλουμε λοιπόν οποιαδήποτε ιδέα ή ιδεολογία σε έλεγχο ελληνικότητας, οφείλουμε να θέσουμε κάποια κριτήρια τα οποία διευκρινίζουμε εξ αρχής πως είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά. Δεν φιλοδοξούμε δηλαδή σε καμία περίπτωση να ορίσουμε σε μια παράγραφο ενός άρθρου ολόκληρη την ουσία και το βάθος της ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας, παρά μόνον να απαριθμήσουμε μερικές εκφάνσεις της, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως γνώμονες με τους οποίους να διακρίνουμε κατά πόσον μια ιδεολογία, επινοημένη ή εκπεφρασμένη είτε από κάποιον Έλληνα είτε από κάποιον ξένο, συνάδει με τον ελληνικό τρόπο σκέψης και ως εκ τούτου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελληνική. Η εις βάθος διερεύνηση, μελέτη και εξέταση κάθε επιμέρους ερωτήματος, που θα μπορούσε από μόνη της να καλύπτει την ύλη ενός ολόκληρου βιβλίου, αρχικά επαφίεται στον αναγνώστη που θέλει πραγματικά να αναζητήσει την αλήθεια.

 

Ασφαλώς, οφείλουμε να ανατρέξουμε στις ρίζες, στην αρχαία Ελλάδα και μάλιστα στην εποχή της ακμής, καθώς σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη φάση και αν ανατρέξουμε, η ελληνική σκέψη έχει υποστεί αλλοίωση από ξένες επιρροές, γεγονός που οφείλεται σε ποικίλους λόγους, η ανάπτυξη των οποίων ξεφεύγει από τον σκοπό του παρόντος άρθρου.

 

Σαφώς θα περίμενε κανείς σε μία τέτοια μνεία του ελληνικού ιδεώδους να εξαίρεται ως ύψιστη αρετή η πολεμική ανδρεία. Είναι άλλωστε σύνηθες στη γραμματεία των εθνικιστών ή των νεοεθνικιστών να προβάλλεται το πρότυπο του Σπαρτιάτη στις Θερμοπύλες ή του γενναίου Σαλαμινομάχου. Οπωσδήποτε το πολεμικό μένος ήταν μία βασική ιδιότητα που απαιτείτο να διακατέχει τον Έλληνα των αρχαίων χρόνων, όμως όταν θελήσουμε να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά της Σ κ έ ψ η ς των Ελλήνων οφείλουμε να αναφερθούμε σε φιλοσοφικές έννοιες και ερωτήματα όπως:

 

Τι σχέση είχε η ύλη με το πνεύμα στη σκέψη των Ελλήνων; Επρόκειτο για έννοιες αλληλένδετες ή διακριτές; Πώς αντιλαμβάνονταν οι Έλληνες την έννοια του είναι; Πώς αντιλαμβάνονταν την έννοια του γίγνεσθαι ή ακόμα και του φαίνεσθαι σε σχέση με το είναι; Ακόμα περισσότερο, πώς αντιλαμβάνονταν την έννοια του σκέπτεσθαι ως προς το είναι, το γίγνεσθαι και το φαίνεσθαι; Τι σήμαινε ακριβώς για τους Έλληνες η λέξη φύσις; Πώς αντιλαμβάνονταν τον Λόγο; Τι σημασία είχε στη σκέψη των Ελλήνων η έννοια του χώρου; Πώς αντιλαμβάνονταν την έννοια του χρόνου και του ιστορικού γίγνεσθαι; Ένα από τα βασικότερα κριτήρια ελληνικότητας μιας ιδεολογίας, επί παραδείγματι, θα έπρεπε να αποτελεί το κατά πόσον δέχεται την κυκλική ή σπειροειδή εξέλιξη του χρόνου ή, στον αντίποδα, τη γραμμική, που συνεπάγεται τη δημιουργία εκ του μηδενός και το τέλος της Ιστορίας. Τι σπουδαιότητα είχε η έννοια του αίματος στην αρχαία Ελλάδα; Πώς συνδεόταν το αίμα με τη γη; Τι σημασία απέδιδαν στην πόλη; Τι σημασία απέδιδαν στον πολιτισμό; Πώς αντιλαμβάνονταν την έννοια της Τέχνης, για παράδειγμα σε σχέση με το είναι και με την έννοια της αλήθειας ή σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο; Μπορεί λόγου χάρη να θεωρείται ελληνική η αντίληψη περί τέχνης για την τέχνη; Πώς αντιλαμβάνονταν οι Έλληνες την επιστήμη; Πώς εκδηλωνόταν η ουσία της θρησκευτικότητας των Ελλήνων; Ποια σχέση απέδιδαν μεταξύ του θείου και της ύλης και κατά πόσον δέχονταν την απεικόνιση ή, στον αντίποδα, το ανεικονικό του θείου;

 

Υπογραμμίζουμε πως τα παραπάνω αποτελούν μόνο κάποια παραδείγματα των ερωτημάτων που θα έπρεπε να απασχολούν όσους στ αλήθεια αναζητούν την ελληνική ουσία μίας ιδεολογίας και σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούν τα ζητήματα που απασχόλησαν τη Σκέψη των Ελλήνων. Και οφείλουμε επίσης να τονίσουμε πως δεν αποτελούν ερωτήματα ρητορικά, ξεκομμένα από τη ζωή και κατάλληλα μόνο προς συζήτηση σε φιλοσοφικά συμπόσια. Το πώς αντιλαμβάνονταν οι Έλληνες την έννοια της πόλης για παράδειγμα, διαμόρφωσε και το πλαίσιο της ελληνικής πολιτείας, που διείπε κάθε ελληνική πόλη κράτος, ανεξάρτητα από την επιμέρους πολιτειακή ή οικονομική της οργάνωση. Λόγου χάρη, διαφορετικό πολιτειακό και οικονομικό καθεστώς είχαν η Αθήνα, η Σπάρτη, η Κόρινθος και οι άλλες πόλεις, όμως αυτό που παρέμενε κοινό ήταν το θεμέλιο επί του οποίου οργανωνόταν κ ά θ ε ελληνική πόλη κράτος και αυτό δεν ήταν άλλο από το αίμα, δηλαδή από τη φυλετική βάση οργάνωσης της πολιτείας, καθώς και από τη σχέση του πολίτη προς την πόλη, σχέση που βασιζόταν στην ταύτιση του ατομικού με το συλλογικό συμφέρον ήταν αδιανόητη για τους Έλληνες της εποχής της ακμής η έννοια του ιδιωτεύειν, απεναντίας κάθε πολίτης αφιέρωνε τον ελεύθερο χρόνο του όπως θα λέγαμε σήμερα, την εν-έργεια και τη δράση του, στην υπηρεσία του συνόλου και κατ αυτόν άλλωστε τον τρόπο η τέχνη, η φιλοσοφία, η πολιτική, η επιστήμη, η γυμναστική, η παιδεία και η μόρφωση καθόλου δεν αποτελούσαν τομείς αυτοβελτίωσης του ατόμου, παρά μορφές και εκφάνσεις υπηρεσίας προς το όμαιμο σύνολο των συμπολιτών και προς την ίδια την πόλη ως ιστορική και μεταφυσική οντότητα. Αντιστοίχως, η αντίληψη περί κυκλικότητας του χρόνου, τον οποίον ο Πλάτων χαρακτήριζε ως κινητή εικόνα της αιωνιότητας, μεταξύ άλλων καθόρισε το πώς αντιλαμβάνονταν οι Έλληνες της ακμής τον ιστορικό τους ρόλο, όχι ως ατόμων που διάγουν μεμονωμένα μία γραμμική και περαινόμενη πορεία ζωής, αλλά ως κρίκων σε μία αιώνια χρονική αλυσίδα που εκτείνεται κατ απέραντο τρόπο προς το παρελθόν και το μέλλον, αντίληψη η οποία ως εκ τούτου προσέδιδε στις πράξεις τους μία βαρύνουσα σοβαρότητα, καθώς ανακλούσε τις συνέπειες των πράξεων αυτών στους νεκρούς προγόνους και τους αγέννητους απογόνους του ίδιου ζώντος (και αιωνίου) οργανισμού, του οποίου κι οι ίδιοι ήταν μέρος.

 

Έλεγχος ελληνικότητας της ιδεολογίας του ελληνικού εθνικισμού

 

Κατ αρχάς, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει κανείς πλήρης και συνεπής ορισμός του τι εστί ελληνικός εθνικισμός και οι οπαδοί του περιορίζονται σε αναπαραγωγή φράσεων ή στιγμιοτύπων από τη ζωή ανθρώπων που θεωρούνται ή μπορούν να θεωρηθούν τηρουμένων των αναλογιών ως εθνικιστές. Ακόμα και η απευθείας αναγωγή στο κατά Ηρόδοτο έθνος (ως το όμαιμον, ομότροπον, ομόθρησκον και ομόγλωσσον) δεν συνιστά εθνικισμό καθεαυτήν, καθώς λείπει οποιαδήποτε αναφορά στην πολιτική υπόσταση και έκφραση αυτού του έθνους, συχνά μάλιστα ακόμα και ο ορισμός του Ηροδότου φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στην έννοια του έθνους όπως την αντιλαμβάνονται οι λεγόμενοι νεοεθνικιστές, καθώς προαπαιτεί φυλετική ομοιογένεια (ενώ στον νεοεθνικισμό συχνά βλέπουμε αλλόφυλους, λόγου χάρη Αιγυπτίους ή μιγάδες, να θεωρούνται όχι μόνον Έλληνες αλλά και εθνικιστές), ενώ αμφιλεγόμενο είναι επίσης το κατά πόσον ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του νεοεθνικισμού το ομόθρησκον (κατά πόσον για παράδειγμα μπορούν να θεωρούνται εξίσου Έλληνες, πολίτες που ασπάζονται διαφορετικά δόγματα ή είναι άθεοι ή αγνωστικιστές), χωρίς να υπάρχει έστω ιδεολογική ομοφωνία αναφορικά με το τι ακριβώς συνιστά το ομότροπον των Ελλήνων.

 

Ως εκ τούτου, ο ελληνικός εθνικισμός δεν μπορεί να συνιστά ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία, μπορεί μονάχα να εκληφθεί ως εντόπιο ανάλογο του ευρύτερου εθνικισμού, που επίσης δεν συνιστά ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία καθώς δεν προσδιορίζει ούτε καν βασικές αρχές, όπως είναι για παράδειγμα η πολιτειακή ή οικονομική οργάνωση της κοινωνίας και μπορεί να χαρακτηρίζει είτε κοινωνίες οργανωμένες σε φυλετική βάση, όπως εκλαμβανόταν ο γερμανικός εθνικισμός του 19ου αιώνα, είτε κοινωνίες οργανωμένες στη βάση των προσταγμάτων της Γαλλικής Επανάστασης περί ελευθερίας, ισότητας, αδελφότητας και περί του συνυπάρχειν, όπως εκλαμβανόταν η έννοια του γαλλικού εθνικισμού διαμορφωμένη κατά τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα.

 

Είναι εμφανές ότι η ομπρέλα του εθνικισμού είναι τόσο ευρεία, που μπορεί να καλύπτει αρχές εκ διαμέτρου αντίθετες, όπως τον φυλετισμό και τον αντι-φυλετισμό ή τον φιλελευθερισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο εθνικισμός όπως γίνεται αντιληπτός σήμερα από σχεδόν όλους τους θιασώτες του, αποτελεί πνευματικό αποκύημα σαφώς ξένων διανοιών και δη ο εθνικισμός με τη σημασία που έχει επικρατήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου στις μέρες μας, δηλαδή ο απαλλαγμένος από αναφορές στο αίμα και τη φυλετική ομοιογένεια του εθνικού συνόλου, ο οποίος αποτελεί δημιούργημα του Ερνέστ Ρενάν, ενός Γάλλου διανοητή κατ ολίγον μεταγενέστερου της Γαλλικής Επανάστασης, ο οποίος ανέλαβε να προσδώσει συνδετικό ιστό στο νεοπαγές γαλλικό έθνος που, κατά πλήρη αντιδιαστολή προς την ελληνική σκέψη, γεννήθηκε εκ του μηδενός, συνενώνοντας ετερόκλητες εθνοτικές ομάδες.

 

Η δε φιλοσοφική θεμελίωση του εθνικισμού εν γένει αντλεί τα επιχειρήματά της από φιλοσοφίες αλλότριες προς την παράδοση των Ελλήνων. Οφείλουμε σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε τελείως επιγραμματικά ότι κατά τα χρόνια της παρακμής της αρχαίας Ελλάδας, τα πνευματικά επιτεύγματα των Ελλήνων μεταλαμπαδεύτηκαν και προσλήφθηκαν από ξένους, αρχικά από τους Ρωμαίους, οι οποίοι όμως είτε από πνευματική μετριότητα είτε λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων διέστρεψαν την ουσία αρχικώς της γλώσσας και εν συνεχεία της σκέψης και της φιλοσοφίας των Ελλήνων. Όλοι οι μεταγενέστεροι Ευρωπαίοι στοχαστές επηρεάστηκαν από τη διαστρέβλωση αυτή και την επιδείνωσαν, με αποκορύφωμα αυτής της πορείας τη διδασκαλία του Καρτέσιου και τον συνεπακόλουθο Διαφωτισμό, ο οποίος σε όλες τις βασικές αρχές του βρίσκεται σε αντιδιαστολή προς την ελληνική σκέψη. Αφήνεται στον αναγνώστη να μελετήσει περαιτέρω και να εξετάσει τι απαντήσεις δίνει η σύγχρονη ευρωπαϊκή σκέψη (με ναυαρχίδα τον Διαφωτισμό) στα ερωτήματα που διαμόρφωσαν την ελληνική σκέψη και νοοτροπία, όπως για παράδειγμα στο ζήτημα της σχέσης μεταξύ ύλης και πνεύματος, είναι και σκέψης, θείου και μορφής, επιστήμης και θρησκείας, τέχνης και κοινωνίας, ατόμου και συνόλο
32
To mRNA εμβόλιο της αμερικάνικης εταιρίας Moderna περιέχει Λουσιφερίνη-Luciferin διαλυμένη με 66.6 ml αποστσ/μένου φωσφορικού ρυθμιστικού διαλύματος!!!Σύμφωνα με δημοσιεύματα το mRNA εμβόλιο της αμερικάνικης φαρμακευτικής εταιρίας Moderna περιέχει Luciferin διαλυμένη με 66.6 ml αποσταγμένου φωσφορικού ρυθμιστικού διαλύματος..Η Luciferin παραπέμπει στον Λούσιφερ Εωσφόρο και το 666 στον Αντίχριστο, ο αριθμός του θηρίου κατά την Αποκάλυψη...Αυτό το εμβόλιο ποιοι θα το κάνουν με "θρησκευτική ευλάβεια;;;;;.

Η λουσιφερίνη είναι ένας γενικός όρος για την ένωση εκπομπής φωτός που βρίσκεται σε οργανισμούς που δημιουργούν βιοφωταύγεια. Οι λουσιφερίνες υφίστανται τυπικά μια καταλυόμενη από ένζυμο αντίδραση με μοριακό οξυγόνο. Άλλος ορισμός της λουσιφερίνης είναι ότι πρόκειται για μια ουσία που παράγει με οξείδωση, υπό την επίδραση ενός ενζύμου, φωταύγεια σε ορισμένα έντομα όπως η πυγολαμπίδα κ.λπ. και σε μερικά ψάρια. Η λουσιφερίνη στις μύγες σχηματίζεται από δύο πυρήνες με άζωτο και θείο που φέρουν καρβοξυλική ρίζα (Mdd. Biol.t. 21971).

Ετυμολογικά προέρχεται από το λατ. Lucifer που φέρνει φως, που δίνει σαφήνεια (ν. Luciferian).

Holy hell

mRNA vaccine by Moderna contains *Luciferin* dissolved with *66.6* ml of distilled *phosphate* buffer solution.https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/luciferin

Αν και η επιστημονική της ονομασία περνάει απαρατήρητη ο συνδυασμός της με το 666 δημιουργεί ερωτηματικά και ένα κλίμα σίγουρα μη ευφορίας για το εμβόλιο αυτό που η εταιρία φιλοδοξεί να παρέχει και σε παιδιά αφού είναι η πρώτη εταιρία που ανακοίνωσε πως προχωράει σε κλινικές μελέτες και σε παιδιά αν και τα παιδιά σύμφωνα με πλήθος εκτιμήσεων ειδημόνων δεν χρήζουν εμβολιασμού σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον...

33
Γυφτιά-Υποκουλτούρα / epic hiphop.gr rap battle
« Last post by jim_MC on December 12, 2020, 12:40:57 pm »
Quote
Thanos199313 Σαβ, 29 Νοε 08, 14:51

loipon h seira einai ayti:

1.gabe mc
2.Ypnovaths
3.mc kali
Quote
gabe33 Σαβ, 29 Νοε 08, 15:22

loipon esei ypnovati ayto to onoma pou to brikes katw apo to krebati dld sikones to bradi kai paramilas nomizontas oti raparis mou aresei i foto sou i poutsa mou einai pio wraia gabe kai kali sas gamane stin ekali an thes polla trava na breis kana halba kai an thes na rapareis doueto rapare me ton mixalaras ke esisws na gineis to neo paratragoudw papara


Quote
Thanos199313 Σαβ, 29 Νοε 08, 15:31

yo yo

loipon to Avatar mou grafei Orthologistes
egw kai ta paidia stin mana sou pigame xtes
ayto to onoma mou vgike apo tin psyxi mou
enw to diko sou vgike apo tin psoli mou
akoma ta 50 posts den eytases kai arxises na vrizeis
alla oti kai na les ton kolo mou tha myrizeis
mporei na kanw ntoueto me ton Mixalara
ma esy eisai pio geloios kai apo ton Kwstadara
seira twra exei o filos sou o kali
pou myrizei xeirotera apo mia masxali

Quote
giorgosss Σαβ, 29 Νοε 08, 15:37

xirotera apo masxali
mirizeis esi pali
kai egw se gamw gt ime o kali
tora palio pousti xisokoli
se gamaw palio tsoli esi me to crew sou
iste poustarades kai emis imaste gamiades
tora boulosteto palio gamidia
ine o kali kai o gabe re arxidia
parte tin poutsamas malakes
gamame tin manoules sas re blakes
tora pernoume parouza
kai esis pinete ouza
ka8iste na sas gamisoume kai esas
kai meta tin poutsamas 8a fas
37
Σεξ και Αυνανισμός / Re: τι ειναι ο Μαυρος Μαγος
« Last post by Mythira on December 08, 2020, 02:22:40 am »
...η διακριση λευκης και μαυρης μαγειας δεν εινα ακριβολογος
( δεν αποδιδει το ειδος τη δρασης αλλα μονο το ηθος της )κανονικα επρεπε να μιλαμε για την θεμιτη η αθεμιτη μαγεια ψυχεγερτικη δραση -επιρροη

...που βεβεια αποτελει δυνατοτητα παρομοια με αυτη της ομιλιας η της δεξιοτεχνιας των χεριων .. μια δυνατοτητα συνδεδεμενη με την ανθρωπινη εξελιξη μας .. καποτε σε αυτο το κοσμο οι εγκατοικοι του θα ειναι ολοι διαλογιστες και ψυχεγερτες -μαγοι ...που σιγα σιγα θα επικοινωουν μονο διαλογιστικα εγκαταλειπωντας την ομιλια .. μις κια τα νοηματα οι ιδεες και επιθυμιες ολα αυτα θα εχει την ικανοτητα ο ανθρωπος να τα εκφασει μεσα απο την ψυχεγερτικη του δραστηριοτητα ...

...κι οπως δεν μπορεσε καμμια δυναμη να μας εμποδισει ως ανθρωποτητα να μαθουμε να αρθρωνουμε λογο και να μιλαμε ,,,ετσι και δεν θα μπορεσει καμμια δυναμη να μας εμποδισει να επιδρουμε ψυχεγερτικα-μαγικα στην ζωη ...

...βεβαια η κατεστημενη χριστιανοσυνη ιστορικα ηταν μια φανατικη και λυσσασμενη πολεμιος της ικανοτητας αυτης των ανθρωπων μιας και οι ιεραρχες αξιωματουχοι της ηθελαν παντα την αποκλειστικοτητα των μαγικων επιρροων ( γιατι τι αλλο ειναι η τραπεζα της μετατροπης του κρασιου και ψωμιου σε σωμα και αιμα Χριστου ,, τι αλλο ειναι ευχες ,της τα τροπαρια της , τα αναγνωσματα των ευαγγελιων , τα τελετουργικα των μυστηριων των κηδειων , του γαμου και της βαπτισης ,τα ευχελαια ,τα τρισαγια , οι αγιασμοι των υδατων , οι αφορισμοι κτλ κτλ τι αλλο απο μια ψυχεγερτικη δραση μαζικης επιρροης των πιστων που τελειται ενα αγνοια της κοινωνιας και με τα καλυμα του απλου συμβολισμου ???? )

...μεσα στις εκκλησιες αιωνες τωραεμφανως ειναι αληθεια δνε τελουνται τιποτε αλλο παρα δρωμενα και λεγωμενα μαζικης υποβολης και ψυχεγερτικης δρσης στο ονομα μιας θρησκοληψιας αποδεκτης και νομιμοποιημενης ...

...αρα η μαγεια ειναι βαθια ριζωμενη και νομιμοποιημενη κατεστημενη μεσα στις κοινωνιες μας κια τελειται επισημα και φανερα... η απορρητα και ανεπισημως ...
ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΑΓΕΙΑ ,,ΤΗΝ ΞΕΜΠΑΡΚΗ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΤΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ..

ΟΙ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΛΗΡΕΣ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΕΣ ΜΑΓΕΙΕΣ ...!!ΧΜ!!!


ΤΙΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΔΕ ΜΑΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΑΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΛΕΥΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΗ !!!ΧΜΜ!!!

ΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΑΜ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΛΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΑΣ ΑΡΑ ΜΑΥΡΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ !!!!!!!!
38
Σεξ και Αυνανισμός / Re: τι ειναι ο Μαυρος Μαγος
« Last post by Mythira on December 08, 2020, 02:22:06 am »
Quote
........μαγεια ΛΟΙΠΟΝ ναι υπαρχει !!!!!!!!!!!!!....ορισμος της ακριβολογος βιοσοφικος ειναι ο εξης ...

.....μαγος ειναι εκεινος που ασκει την τεχνη της εξ αποστασεως ΦΥΣΙΚΗΣ επιρροης πανω σε οτιδηποτε ζωντανο διαχυτο η διακριτο .. ο μαγος ειναι εκεινος που εχει αφυπνισει την δικη του ΦΥΣΙΚΗ εσωψυχη ενεργεια και γνωριζει πως να να την διαχειριζεται ενεργοποιωντας καταλληλα την διαχυτη ενεργεια που τον περιβαλλει προκειμενου να ασκει επιρροες πανω σε αλλα ζωντανα πλασματα ..η ακομη και στα ιδια τα διαχυτα ενεργειακα πεδια που τον περιβαλλουν ..

... μαγος δηλαδη ο διαλογιζομενος διαχειριστης της βιοενεργειας αυτος που ασκει την Μεγίστη Τεχνη της Ζωης ...μπορειετσι να επιδρα...
-σε φυσικα φαινομενα
-σε μια ολοκληρη κοινωνια
-στις διαθεσεις και σκεψεις ορισμενων ομαδων η ατομων ..

Ο ΜΑΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΤΗΣ ΨΥΧΟΝΟΗΤΙΚΟΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ-βιονεργητικης-βιοεπιδραστικης τεχνης ...

Ως προς τα μεσα-πρακτικες που χρησιμοποιουνται και τα μελη του ενσαρκου σωματος που ενεργοποιουνται ...εχουμε ...

...την ανωτερη ψυχονοητικη μη σωματοπρακτικη μαγεια που δεν χρειαζεται κανενα υλικοτεχνικο μεσο υποστηριξης ,καμμια εξωγενη ψυχοτροπο ουσια , κανενα τυπικο σωματοτελετουργικο ( ο ανωτερος μαγος απλα διαλογιζεται ακινητος )

...τη σωματοπρακτικη μαγεια ασκειται με την κινηση και με τις στασεις γενικα του σωματος ...και την βοηθεια χημικων ουσιων και ψυχοτροπων βοτανων , τελετουργικων τυπικων , αναγνωσματων ,ηχων, αρωματων κτλ κλ ...

...υπαρχουν πολλες κατηγοριες τετοιας σωματο-πρακτικης μαγειας...

.....ειδος σωματοπρακτικης μαγειας ειναι η μαγεια εκεινη οπου ο μαγος εκμεταλλευεται την σεξουαλικη ενεργεια την περιρρεουσα εν τω μεσω σεξουαλικων οργιων,, μετεχοντας σε αυτα η απλα παρακολουθωντας τα εστιασμενος ενεργειακα σε αυτα και εκτελωντας συγκεκριμενα σωματοπρακτικα τελετουργικα με βαση την απελευθερωμενη σεξουαλικη ενεργεια ..

...

η μαγεια ουσιαστικα ειναι μια τεχνη για την ασκηση της οποιας ειναι προορισμενος ο καθε ανθρωπος ειναι βασικα η τεχνη της διαχειρισης της ζωης
...η μαγεια ειναι η ανθρωποθεικη κληρονομια μας ............ομως μια τεχνη εξαιρετικα επικινδυνη οταν ασκειται απο μικρα ανωριμα παιδια ανθρωπινα ...η απο σκοταδιασμενους ελλογους ...αλλοτριωμενους ως προς την ανθρωπινη ιδιοτητα τους ...
....μια αλλη ταξινομηση της μαγειας ειναι η γνωστη διακριση σε μαυρη κι λευκη μαγεια... μια ταξινομηση που λαμβανει υποψην τους σκοπους της μαγικης διαχειρισης ...οταν ο σκοπος ειναι αναπτερωτικος ενισχυτικος της αναδυσης του εσωψυχου φωτος βοηθητικος της ανελιξης της ζωης τοτε μιλαμε για την λευκη μαγεια ...οταν ο σκοπος ειναι ανασχετικος σκοταδιστικος και περιοριστικος της ανελιξης των πλασματων τοτε μιλαμε για την μαυρη μαγεια ....

..στα πλαισια της μαυρης μαγειας οχι μονο καταστροφικες δρασεις περιοριστικες τη ψυχης επιτελουνται αλλα και ενισχυτικες προωθητικες δρασεις για την ενισχυση της επιρροης ατομων κι ομαδων και το εγωικο τους παραφουσκωμα ... απο την αλλη στα πλαισια της λευκης μαγειας η όποια καταστροφικη δραση επιφερει μακροπροθεσμο συλλογικο οφελος για την ανελιξη της συλλογικης ψυχης ... αρα και στα πλαισια της λευκης μαγεια επιτελουνται καταστροφικες περιοριστικες δρασεις αλλα με γνωμωνα την προωθηση της συλλογικης ανελιξης ...

πχ μεσω λευκης μαγειας εμποδιζεται η καταστροφικη δραση καποιων συσκοτισμενων και αλλοτριωμενων ως προς την εγωικη βουληση ατομων επικινδυνα εγκληματικων για το κοινωνικο συνολο ... μεσω λευκης μαγειας ,μπορει να επιχειρειται ο περιορισμος της δρασης φατριαστικων εγκληματικων οργανωσων σαν αυτη της Χρυσης Αυγης ...κια να περιοριζεται η δυναμη της επιρροης ωθωντας την συνεχη συρρικνωση μεχρι εξαφανισεως της οργανωσης αυτης ....

...απο την αλλη μαυροι μαγοι ενδεδυμενοι ψευδεπιγραφα σχηματα εθνομεγασωτηρων προσπαθουν να ανυψωσουν το κυρος τετοιων ακραιων οργανωσεων και να ενισχυσουν την επιρροη τους στις κοινωνιες και την τυφλη καθοδηγηση μεσω αυτης της επιρροης της βουλησης των ανθρωπων εκτροχιαζοντας την σε σκοπους μακραν απο αυτους της ανθρωπινης ανελιξης ...

...ειμαστε ολοι μας υποκειμενοι σε δυο ειδη ψυχοτροπων βιοενεγειακων μαγικων επιρροων αυτο τη λευκης κι αυτο της μαυρης μαγειας ... αναλογα παντα με την φυση της βιοενεργειας μας ... απο την μια το γαλάζο λευκο ιερατειο απ την αλλη το μαυρο και το κοκκινο ..κι οποιος πιστευει οτι αυτον δε τον πιανουν οι διαλογιστικες τελετουργικες επιρροες εξ αποστασεως αυτος ειναι ο χειροτερα επηρεασμενος ..ενα τελειο υποχειριο των μαγων χωρις καμμια αντισταση .............
39
Σεξ και Αυνανισμός / Re: τι ειναι ο Μαυρος Μαγος
« Last post by Mythira on December 08, 2020, 02:21:39 am »
ο μυστικος πολεμος των μαγων

...η καταραστικη μαγεια - ψυγεγερτικη δραση εχει στον αντιποδα της την ευχετικη ευλογιτικη δραση ...

...η μια μαγεια εχει περιοροστικο χαρακτηρα η αλλη παρωθητικο προωθητικο, αναγεννητικο ..

...η αληθεια ειναι οτι ο μαυρος μαγος που τα εργαλεια του ειναι το σκοτος, δηλαδη η χαωτικη ατακτη υλοενεργεια δε μπορει να ευχηθει και να ευλογησει ...

...μπορει ομως να δημιουργησει ιδαλματα μαζικης απηχησης να χειραγωγησει να φτιαξει ελκυστες μαζικους προς οφελος εκιενων που του το ζητουν ...
πχ
...μπορει να ζητησει καποιος πολιτικος σε μαυρο μαγο να ενισχυσει το πολιτικο προφιλ του ..
... ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ ΑΝΑΔΕΙΚΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ενας ασημαντος ανθρωπαριος ο Κωνσταντινος Καραμανλης με τρομερα προβληματα βραδυγμωσσιας και ενας αλκολικος μπουνταλας γυναικομπηκτης ο Ανδρεας Παπανδρεου ....
...κι ομως αυτα τα ανθρωπαρια μεσω της μαυρης μαγεια της προωθητικης φοσυκωσαν στο συλλογικο μας ασυνειδητο και τα φτιαξαν ετσι τα προτυπα τους ωστε να τους θεωρομε μεγαλους ηγετες που χαραξαν την πολιτικη ιστορια του Τοπου ..ενω δνε ηταν παρα ανοητοιπολιυτικαντηδες εγκαθεκτοι μια υπουλης κι αδιορατης τοτε αποικιοκρατιας ...

...ενας επιχειρηματιας με μαυρη μαγεια μπορει να εξασφαλισει πελατεια και τρελες δουλειες χρυσοφορες ...και ακρως εκμεταλλευτικες των συμφεροντων των αλλων ..

...η θυμαπατη ομως που δενει σε αυτες τις περιπτωσεις πελατες και προμηθευτες κτλ ειναι παροδικη καθως η μαγευτικη υπνωση δε κρατα πολυ αργα η γρηγορα τα μαγεια διαλυονται κι επερχονατι καταστροφικα αποτελεσματα για εκεινους που δεθηκεν με αυτα για να εξυπηρετησουν τα συμφεροντολογικα τους σχεδια ..η καταστροφη ειναι μοιραια !!!!!!!!!

...παμε σε καποια μαγαζια και τα βλεπουμε τιγκα στο κοσμο ενω σε καποια αλλα ειναι σα κατι κακο να εμποδιζει τον κοσμο να περασει μεσα .. ειναι τρομερο ..αλλα ολες οι μεγαλες αλυσιδες πολυκαταστηματων ,, οι τραπεζες ,,οι πολυεθνικες ολες μα ολες χρησιμοποιουν περα απο την νομιμη κι εμφανη προβολη των ΜΜΕ ,,,

,,,ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ τα μαυρα δεσιμα τα προωθητικα των επιχιερηματικων τους σχεδιων και βεβαια κατασταλτικα των σχεδιων των ανταγωνιστων τους ..
,,,ενας εμπειρος ψυχεγερτης μπορει να διερευνησει και να βρει σε ποια μαγαζια μεσα σε μια ποληεφαρμοζεται μαυρη μαγεια επιρροης της θελησης των πελατων αγοραστων κτλ ...πολλες φορες ενα αγνοια των ιδιοκτητων τους ...


..η οικονομικη ακμαδα εχει δεθει με μαυρη μαγεια .. μεσα στην ορθολογιστικη εποχη μας με μουτσουνα επιστημονιστικη τρεχουν απιστευτα σχεδια μαγικης επιρροης και μαζικης και εξατομικευμενης ψυχεγερτικης επιδρασης ....κι αυτα εν κρυπτω ...

Η ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ...ΧΜΜ ..ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΜΑΥΡΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΕΧΘΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ....


...ΠΡΟΣΟΧΗ ,,,ΚΑΘΕ ΙΚΑΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ ...η συνεπειες τραγικες .....μετα φουσκωμα ακολουθει ο παταγος η αποπομπη το ρεζιλεμα η κατακορυφη πτωση ...αυτο ειναι μια φυσικη διεργασια εξισορροπησης του προσωπου που καταπνιξε τα αλλα προσωπα με την υπερμεγεθυνση του την αφυσικη

...ενας εμπειρος ψχγερτης ομως γνωριζιε ποτε δρα πανω του οχι η ευχετικη δυναμη αλλα η παρφουσκωτικη τη και ξερει να την διαπα κια να περνει την διαχειριση του προσωπου του απεναντι τους αλλους στα χερια του ....

με μαυρη μαγεια να πουμε προωθουνται διαφορα ιδαλματα
της επιστημης τη ς πολιτικης και της τεχνης
ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΟΧΛΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΡΟΩΙΗΤΙΚΗΣ Η ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ( οχι απλα επιπεδου Στοων )ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑ !!!!!
ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΥΤΟΙ ΑΠΛΑ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΨΥΧΕΓΕΡΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΗΘΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ...

ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΗ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΜΑΓΟΙ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ !!!ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΙΟ ΥΠΟΥΛΗ ΩΡΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΝΕΙΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ !!!

καιρος να κατακραυγασουμε τις δρασεις τους αυτες μεσα στην κοινωνια ...οσοι εχουν την ασπιδα του λευκου κρινου μπορουν να το κανουν ....

40
Σεξ και Αυνανισμός / Re: τι ειναι ο Μαυρος Μαγος
« Last post by Mythira on December 08, 2020, 02:21:06 am »
τα μυστικα της καταρας -καταραστικης ψυχεγερτικης δρασης
...ΧΜΜ

ο ψυχεγερτης λοιπον μπορει να επιτελει 4 βασικες ειδικες ψυχεγερτικες δρασεις

-επιγνωστικες-διαγνωστικες

-επικοινωνιακες γενικα

-θεραπευτικες εξισοσρρπητικες

-ελεγκτικες (περιοριστικες ,αποτρεπτικες, καταστροφικες ,η παρωθητικες προωθητικες

πχ

-η μαντικη δραση υπαγεται στο στο πεδιο της επιγνωστικης διαγνωστικης δρασης

-η καταραστικη και ευχετικη δραση υπαγεται στο πεδιο της επικονωνιακης και ελεγκτικης δρασης ..

================

η καταρα ειναι μια ειδικη μαγικη δραση που συνοδευται με λογοικη δυναμη-λογια .. ..κια το σημαντικη εινα οτι για να πιασει πρεπει να υπαρχει αναιτιος πονος ... πονος απο αυτον που θεωρηρειται ιερος πονος και οχι απο αυτον που θεωρειται μιερος πονος ..

..η λευκη καταρα ..για να πιασει να δεσει δηλαδη πρεπει να υπαρχουν πονεμενοι με τους οποιος συνδεεται ο καταραμενος ...

...ο λευκος μαγος συνδεει τον ιερο πονο με τα καταραστικα του λογια και δενει ενεργειακα τη καταρα και την ενεργεια του πονου που εχει προκληθει ..το δεσιμο αυτο βεβεια γινεται παντα υποτην προυποθεση κια επκλση τςη δικαιοσυνης <<ανα και μονο αν τουτα τα λογια φερουν το επιθθυμητο για την συλλογικη ανελιξη εξισορρπητικο του πονου αποτελεσμα ας πραγματωθουν κι ας δωσουν το μαθημα που χρειαζεται εκεινος που πρακαλεσε το πονο >> << κι αν ετουτο το μαθημα εμπεδωθει ας λυθει τουτος ο καταραστικος λογος ολοσχερως και για παντα >>

..ετσι καταριεται ο λευκος μαγος ..ουσιαστικα πρατωντας σαν δικαιονομος και θεραπευτης του πονου ταυτοχρονα μιλαμε για την δυναμη βεβαια της θεμιτης ελεγκτικου περιοριστικου τυπου ψυχεγερτικης δρασης πανω στα ζωντατα αν μας πεδια ...

τα αποτελεσμα το υπομενει ο καταραμενος καθως ολη η ζωη του πνιγεται απο μια μαυρη χαωτικη σκοτεινη ενεργεια ππου εχιε επικαθησει πανω του ..που οδηγει το καταραμενο σε τραγικα λαθη και παμπολες επωδυνες καταστασεις κια δυσχερειεες ..μεσα απο τις οποιες αναμενεται να εμπεδωθει ενα μαθημα ζωης για το καταραμενο ..


..κι α ς δουμε ποια η διαφορα της λευκης καταρας απο την μαυρη

- ο μαυρος μαγος δενει την καταρα του με ατομα που δεν εχουν σχεση με το προκληθεντα πονο ..τον δενει οχι εκπαιδευτικα και με σκοπο την μετανοια αλλα αυστηρα απολυτα καταστροφικη και εκμηδενιστικα χωρις ελεος ...κια χωρςι βεβεια την προταγμα της εξισοοοπησης του πονου και της απονομης δικαιοσυνης ....να γιατι λεμε οτι ο πονος ειναι εργαλειο του μαυρου μαγου με το οποιο ασυδωτρει πανω στην ζωη ....


...ο μαυρος μαγος προκαλει πχ θανατους μαζικους(να γιατι υπαρχουν τοσα στο κοσμο δικτυα μαγικης δρασης που συνδεονται με ανθρωποθυσιες και δολοφονιες κι αλλα τραγικα ατομικα η μαζικα επωδυνα γεγονοτα που περνουν πολλεςφορες τελετουργικο επισημο χαρακτηρα ...ο Τεκτονισμος εινα ενα τετοιο δικτυο )

,,,ο μαυρος μαγος δενει το προκληθεντα πονο με τα ατομα που θελει να τα καταραστει ...

... ετσι ενω αυτος μπορει να ειναι ο υπαιτιος των μαζικων η εξατομικευεμνων πονων μεταθετει την υπαιτιοτητα μεσα απο μαγικες τελετουργιες σε εκεινον που θελει να προσβαλει με τα μαγικα του καταραστικα του λογια ..

...μεσα στα λεχθεντα της μαυρης καταρας δεν υπαρχει επιλογος λυσης και διαλυσης της ... αλλα ο καταραμενος δενεται χωρις ορους και προυποθεσεις εξοδου απο μια περιοριστικη και καταστροφικη δυναμη που επισκιαζει την ζωη του και μεχρι θανατου ...προκαλωντας αναλογα αποτελεσματα...

....η δυναμη της καταρας ειναι ο πονος ..χωρις πονο κανεις δε μπορει να μας καταραστει ....
...ο μαυρος μαγος χρησιμοποιει την δυναμη αυτη καταχρηστικα κι ασυδωτα ...ο λευκος την χρησιμοποιει εξισορροπητικα και δικαιονομικα για την τελικη λυτρωση θυματος και βεβαια θυτη ...

*συνεχιζουμε ..για το πως "σπαει" Η μαυρη καταρα ....η πως λυνεται αυτοδικαιως η λευκη καταρα παραλληλα προπαθωντας να λυσουμε την δικη μας καταρα που μας βαραινει ..


<<φιλο να ΜΗΝ βρεις στο δρομο σου κι ολες οι πορτες να ναι κλειστες ..κι ΑΠΑΓΓΙΟ ανθρωπινης αγκαλης να μην υπαρξει για σενα ,,το χρωμα σου να χασεις κιαι την ομορφια σου κι απο λευκο πουλι του παραδεισου να γινεις μαυρο κορακι της ερημου απεχθες που διψασμενα να κροαζει απο ξερο κλαδι σε κλαδι .. >>


Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10