WebWar

Διάφορα θέματα => Βιβλιοθήκη => Topic started by: mistermax on February 15, 2016, 12:28:47 pm


Title: Λενιν: Τι θα αντικαταστήσει τον ηχανισό του Κράτ_
Post by: mistermax on February 15, 2016, 12:28:47 pm
ΛΕΝΙΝ: Κρατος και Επανασταση
http://www.antitetradia.gr/portal/images/klasika_keimena/%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%20-%20%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7.pdf

Τι θα αντικαταστήσει τον ηχανισό του Κράτους;

Στα 1847, στο Κοουνιστικό Μανιφέστο ο Μαρξ πορούσε ν' απαντήσει σ' αυτό το ερώτηα
ε εντελώς απόλυτο τρόπο, διατυπώνοντας περισσότερο το πρόβληα παρά την λύση του. Η
αντικατάσταση αυτού του ηχανισού από το προλεταριάτο ανυψωένο σε κυβερνώσα τάξη,
ε την κατάκτηση της ∆ηοκρατίας -αυτή ήταν η απάντηση τον Κοουνιστικού Μανιφέστου.
Αποφεύγοντας την ουτοπία, ο Μαρξ περίενε από την πείρα ενός κινήατος των αζών να
δώσει την απάντηση του προβλήατος και να καθορίσει τις ορφές που
θα πάρει αυτή η οργάνωση του προλεταριάτου σε κυρίαρχη τάξη, και τον τρόπο ε τον οποίο
θα πορούσε αυτή ή οργάνωση να πραγατοποιήσει τελειότερα και στερεότερα την κατάκτηση
της ∆ηοκρατίας
. Ο Μαρξ εξήγησε την πείρα της
Κοούνας, όσο ικρή και αν ήταν, ε λεπτότατη ανάλυση στο έργο του Ο εφύλιος πόλεος
στη Γαλλία. Θα παρουσιάσουε στον αναγνώστη τα σπουδαιότερα έρη αυτού τον έργου.
Στον l9ον αιώνα άρχισε η γοργή ανάπτυξη της συγκεντρωένης κρατικής εξουσίας, που
προέρχεται από τον εσαίωνα ε τα εξυπηρετικά της όργανα : όνιο στρατό, αστυνοία,
γραφειοκρατία, κλήρο και δικαστές. Όσο προχωρεί η εξέλιξη του ανταγωνισού εταξύ
κεφαλαίου και εργασίας, ντο κράτος παίρνει ολοένα περισσότερο τον χαρακτήρα ενός δηοσίου
οργανισού για. την καταπίεση της εργασίας, δηλαδή ηχανής για την κυριαρχία ιας τάξεως.
Ύστερα από κάθε επανάσταση που σηειώνει κάποια πρόοδο στον αγώνα των τάξεων, ο καθαρά
καταπιεστικός χαρακτήρας της κρατικής εξουσίας φαίνεται ολοένα καθαρότερα. Το κράτος
24
ύστερα από την επανάσταση του 1848-49, γίνεται το εθνικό όπλο του κεφαλαίου στον πόλεο
τον εναντίον της εργασίας. Η ∆ευτέρα Αυτοκρατορία το ενισχύει περισσότερο.
Η Κοούνα ήταν η τελεία αντίθεση της Αυτοκρατορίας. Ήταν ια ορισένη ορφή
δηοκρατίας που θα καταργούσε όχι όνο την ορφή του οναρχικού καθεστώτος αλλά και κάθε
καθεστώς τάξεων.
Ποια ήταν αυτή η ορισένη ορφή της προλεταριακής Σοσιαλιστικής ∆ηοκρατίας; Ποιο
ήταν το Κράτος που είχε αρχίσει να δηιουργείται ;
Το πρώτο διάταγα της Κοούνας ήταν η κατάργηση του όνιου στρατού και η
αντικατάσταση του από το ένοπλο έθνος.

Η απαίτηση αυτή βρίσκεται σήερα στο πρόγραα κάθε κόατος που ονοάζεται
σοσιαλιστικό. Η αξία όως αυτών των προγραάτων φαίνεται καλύτερα ε την διαγωγή των
σοσιαλ-επαναστατών ας και των Μενσεβίκων, που αρνήθηκαν να εφαρόσουν τις θεωρίες των
και ύστερα από την επανάσταση της 12 Μαρτίου 1917.
Το Συβούλιο της Κοούνας αποτελείτο από δηοτικούς αντιπροσώπους εκλεγόενους ε
καθολική ψηφοφορία στα διάφορα διαερίσατα του Παρισιού. Ήταν υπεύθυνοι και πορούσαν να
ανακληθούν σε κάθε στιγή. Η πλειοψηφία αποτελείτο φυσικά από εργάτες η αναγνωρισένους
αντιπροσώπους της εργατικής τάξης...
..Η αστυνοία που έως τότε ήταν άλλον ένα όργανο της Κυβέρνησης αποστερήθηκε αέσως
από όλες της τις πολιτικές λειτουργίες και έγινε ένα υπεύθυνο και ανακαλούενο όργανο της
Κοούνας..
..Το ίδιο εφαρόσθηκε και για τους αξιωατούχους όλων των άλλων διοικητικών κλάδων. Από
τα έλη του Συβουλίου της Κοούνας, έως τον τελευταίο εργάτη, όλοι στις δηόσιες υπηρεσίες
πληρώνονταν ε τον ίδιο ισθό ως απλοί εργάτες. Όλα τα προνόια και οι ιδιαίτερες επιχορηγήσείς
που προσφέρονταν στις υψηλές θέσεις του Κράτους εξηφανίσθησαν αζί ε τις θέσεις αυτές ....Αφού
κανόνισε έτσι τον όνιο στρατό και την αστυνοία, τα υλικά αυτά όπλα της παλιάς Κυβέρνησης, η
Κοούνα έστρεψε την προσοχή της χωρίς αναβολή στην καταπολέηση των όπλων της πνευατικής
καταπίεσης, της εξουσίας του κλήρου... Οι δικαστικοί λειτουργοί έχασαν την ψευτοανεξαρτησία
τους? Στο έλλον έπρεπε να εκλέγονται φανερά, να είναι υπεύθυνοι και να πορούν να
ανακληθούν?
Και έτσι η Κοούνα φαίνεται ότι αντικατέστησε τον κοατιασένο κρατικό ηχανισό,
όνον ε ια τελειότερη κυριαρχία του λαού : δηλαδή ε την κατάργηση του ονίου στρατού
και την εταβολή όλων των αρχόντων σε εκλεγόενους και, ανακαλούενους υπάλληλους του
κράτους. Αλλά στην πραγατικότητα αυτό το όνον αντιπροσωπεύει ια γιγάντια
αντικατάσταση ενός τύπου θεσών από άλλους ε θεελιώδη διαφορά. Έχουε εδώ ακριβώς ια
περίπτωση ετατροπής ποσού εις ποιόν.
Η ∆ηοκρατία, που έφτασε στην εγαλύτερη τελειότητα, εταορφώνεται από καπιταλιστική
σε προλεταριακή; Από Κράτος (δηλαδή ια ειδική δύναη για την καταπίεση ιας τάξεως) σε
κάτι που πραγατικά δεν είναι πια Κράτος,
Αυτό το κάτι είναι ακόη αναγκαίο για να εξαφανίσει την καπιταλιστική τάξη και να
συντρίψει την αντίσταση της. Και ήταν εξαιρετικά αναγκαίο για την Κοούνα.
Ένας δε από τους λόγους της αποτυχίας της είναι ότι δεν το έκανε αυτό ε αρκετή
αποφασιστικότητα. Η διαφορά όως είναι ότι τώρα το όργανο αυτό για την εξαφάνιση είναι η
πλειοψηφία του πληθυσού και όχι η ειοψηφία, όπως συνέβαινε στην εποχή της δουλείας, της
δουλοπαροικίας και της ισθοδουλείας. Και όταν η πλειοψηφία του έθνους όνη της εξαφανίζει
τους τυράννους της, δεν χρειάζεται πια ια ειδική καταπιεστική δύναη. Έτσι το Κράτος αρχίζει
25
να χάνεται. Αντί των ειδικών θεσών ιας προνοιούχου ειοψηφίας (προνοιούχων αρχόντων
και αξιωατικών του ονίου στρατού), η πλειοψηφία πορεί όνη της αέσως να εκπληρώσει
όλες αυτές τις λειτουργίες και όσο περισσότερο οι κρατικές λειτουργίες ανατίθενται στην άζα
του λαού, τόσο λιγότερο είναι αναγκαία η ύπαρξη του Κράτους.
Στο σηείο αυτό τα ειδικά έτρα, που εφήροσε η Κοούνα και τονίζει ο Μαρξ, είναι
ιδιαιτέρως αξιοσηείωτα : κατάργηση όλων των επιχορηγήσεων και όλων των ειδικών ισθών για
τους ανωτέρους υπαλλήλους
, εξίσωση της πληρωής όλων των δηοσίων υπαλλήλων στο επίπεδο
του εργατικού ηεροισθίου. Εδώ φαίνεται πιο καθαρά από κάθε άλλη φορά το πέρασα από την
αστική δηοκρατία στην προλεταριακή, από την δηοκρατία των καταπιεστών στην δηοκρατία
των καταπιεζοένων, από την κυριαρχία ιας ειδικής δύναης για την καταπίεση ορισένης
τάξης, στην κατάργηση των καταπιεστών από ολόκληρη την δύναη της πλειοψηφίας τον έθνους,
το προλεταριάτο και τους αγρότες. Και σαυτό ακριβώς το σαφέστατο σηείο, το σπουδαιότατο
ίσως για το πρόβληα του Κράτους, η διδασκαλία του Μαρξ λησονήθηκε. Παραελείται τελείως
σε όλες τις αναρίθητες λαϊκές ερηνείες δεν θεωρείται σωστό να ιλάει κανείς για το ζήτηα
αυτό που χαρακτηρίζεται σαν ια παλιά απλοϊκότητα. Έτσι ακριβώς και οι χριστιανοί όταν
πέτυχαν να επιβάλουν την θρησκεία τους ως κρατική, λησόνησαν την απλοϊκότητα του
παλαιού χριστιανισού ε το επαναστατικό δηοκρατικό του πνεύα.
Η ελάττωση της πληρωής των ανωτάτων υπαλλήλων του Κράτους φαίνεται ότι είναι όνο ένα
απλοϊκό, πρωτόγονο δηοκρατικό αίτηα. Ένας από τους ιδρυτές του νεωτέρου
οπορτουνισού, ο πρώην σοσιαλδηοκράτης Ε. Μπερνστάιν, εξάσκησε πολλές φορές το ταλέντο
του επαναλαβάνοντας τις κοινές καπιταλιστικές αστειότητες για την πρωτόγονη ∆ηοκρατία.
Όπως όλοι οι οπορτουνιστές, όπως και οι σηερινοί οπαδοί του Κάουτσκυ, δεν πόρεσε να
καταλάβει ότι, πρωτίστως, η ετάβαση από τον Καπιταλισό στον Σοσιαλισό, είναι αδύνατη
χωρίς την επιστροφή, έως ένα ορισένο σηείο, στην πρωτόγονη ∆ηοκρατία. Πώς αλλιώς
πορούε να περάσουε στην ανάληψη όλων των Κυβερνητικών λειτουργιών από την
πλειοψηφία του πληθυσού και από κάθε άτοο του πληθυσού ; Και έπειτα, λησονεί ότι η
πρωτόγονη ∆ηοκρατία ύστερα από τον Καπιταλισό και από τον καπιταλιστικό πολιτισό,
δεν είναι σαν την πρωτόγονη ∆ηοκρατία των προϊστορικών ή των προκαπιταλιστικών χρόνων. Ο
καπιταλιστικός πολιτισός δηιούργησε την εγάλη βιοηχανία ε τη ορφή εργοστασίων,
σιδηροδρόων, ταχυδροείων, τηλεφώνων κτλ. και πάνω σαυτή τη βάση οι περισσότερες
λειτουργίες του παλιού Κράτους απλοποιούνται καταπληκτικά, και γίνονται πραγατικά απλές
λειτουργίες διαχείρισης και έλέγχου. Έτσι δεν απαιτούν την παρουσία διανοουένων και είναι
δυνατό να υποβληθούν σε ένα κοινό εργατικό ηεροίσθιο. Το γεγονός αυτό τις απογυνώνει
από την παλιά τους αίγλη ως κυβερνητικών, και εποένως, προνοιούχων υπηρεσιών.
Ο έλεγχος όλων των αρχόντων, χωρίς εξαίρεση, ε την γενική εφαρογή της αρχής της
εκλογής και της ανάκλησης σε κάθε στιγή, καθώς και η ελάττωση των ισθών τους στο κοινό
εργατικό ηεροίσθιο, όλα αυτά είναι απλά και επιβεβληένα δηοκρατικά έτρα, που
εναρονίζουν τελείως τα συφέροντα των εργατών και της πλειοψηφίας των χωρικών, και
συγχρόνως χρησιεύουν ως γέφυρα που φέρνει από τον Καπιταλισό στον Σοσιαλισό. Τα έτρα
αυτά αναφέρονται στο Κράτος, δηλαδή στην καθαρά πολιτική αναδηιουργία της κοινωνίας
αποκτούν όως την τέλια τους σηασία και σπουδαιότητά, τότε όνον όταν συνοδεύονται από την
αποάκρυνση της αστικής τάξης ή τουλάχιστον από τα προαπαιτούενα βήατα προς αυτή την
αποάκρυνση, δηλαδή ε το πέρασα από την καπιταλιστική ατοική ιδιοκτησία των έσων της
παραγωγής, στην κοινή ιδιοκτησία.
Η Κοούνα (έγραφε ο Μαρξ) πραγατοποίησε το σύνθηα αυτό όλων των αστικών
επαναστάσεων, να αποκτήσει δηλαδή ια Κυβέρνηση ε ικρά έξοδα καταργώντας δυο από τα
σπουδαιότερα ελαττώατα της-τον στρατό και τη γραφειοκρατία.
26
Από την τάξη των χωρικών, και από τα άλλα στρώατα τής ικροαστικής τάξης, όνο ια
ασήαντη ερίδα επιπλέει και παίνει στην κοινωνία, κάνει ια καριέρα όπως λένε οι αστοί,
δηλαδή πηδάει στην αστική τάξη και κατακτά ερικές ασφαλείς και προνοιούχους θέσεις. Η
εγάλη πλειοψηφία των αγροτών σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες που υπάρχει αγροτική τάξις
(και τέτοιες είναι οι περισσότερες καπιταλιστικές χώρες) καταπιέζεται απ' την Κυβέρνηση και
επιθυεί την ανατροπή της, ε την ελπίδα ιας φθηνής κυβερνήσεως. Η ελπίδα αυτή πορεί να
πραγατοποιηθεί όνο από το προλεταριάτο και ε την πραγατοποίηση της, το προλεταριάτο
κάνει ένα βήα προς τα επρός, προς την σοσιαλιστική αναδηιουργία του Κράτους.