Author Topic: Πολιτική Μετάβαση στην Ελευθερία  (Read 47 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Pinochet88

  • Kombrig
  • ******
  • Posts: 1000
  • Φήμη -339
  • Η φορολογία είναι βία και κλοπή
    • View Profile
Σκοπός αυτού του νήματος είναι η καταγραφή ενός σχεδιαγράμματος για την ομαλή μετάβαση στην Ελευθερία. Όποιος θέλει μπορεί να προσθέσει ιδέες ή να διατυπώσει ενστάσεις.

Κατ'αρχήν, γιατί χρειάζεται μια ομαλή μετάβαση στην Ελευθερία; Γιατί να μην είναι η μετάβαση στιγμιαία; Γιατί να μην καταργήσουμε το Κράτος εν μια νυκτί;

Το πρόβλημα με το Κράτος είναι ότι αποκρυσταλλώνει σχέσεις εντός της κοινωνίας που διαιωνίζουν την αδικία και την εκμετάλλευση. Για να οδηγηθούμε σε ένα καθεστώς θεσμικής ελευθερίας χρειάζεται κάποιος, κάπως να διορθώσει την αδικία και τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης. Δεν γίνεται φερ'ειπείν τα άτομα τα οποία ζουν επί δεκαετίες από την παραγωγή των άλλων, να αφεθούν ελεύθερα και να σταματήσουν απλώς να παρασιτούν. Αυτό δεν θα είναι δικαιοσύνη. Πρέπει να τιμωρηθούν.

Επομένως χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος όπου η βια του Κράτους θα χρησιμοποιηθεί εναντίον των θυτών που τόσο καιρό επωφελούνταν από αυτήν. Όταν η αδικία έχει διορθωθεί, τότε η βία του Κράτους πρέπει να εκλείψει.

Πιλοτικό Στάδιο
Θεσμική ελευθερία, δηλαδή γνήσια αναρχία, έχουμε όταν το άτομο είναι ελεύθερο από την επιβολή θεσμών. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία θεσμική δομή η οποία να επιβάλλεται σε κανέναν. Ως θεσμό εννοούμε κάθε ρυθμιστικό μέσο της ζωής μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνίας. Θεσμοί ειναι η θρησκεία, ο νόμος, η αστυνόμευση, η κουλτούρα, η γλώσσα, κτλ. Όταν τίποτα από όλα αυτά δεν επιβάλλεται σε ένα άτομο, τότε το άτομο ζει υπό καθεστώς θεσμικής ελευθερίας ή αναρχίας. Κάθε παρέκκλιση από την ελευθερία από την επιβολή θεσμών είναι εξουσιαστική επιβολή με σκοπό την εκμετάλλευση.


Σκοπός του μεταβατικού Κράτους πρέπει να είναι η θεσμική ελευθερία, η απελευθέρωση των πολιτών, και εν προκειμένω των Ελλήνων, από τους θεσμούς. Πρέπει να μπορεί ο κάθε Έλληνας να επιλέγει νόμο, θρησκεία, γλώσσα κ.ο.κ. Αν ένας Έλληνας θέλει να ζήσει υπό έναν νόμο ο οποίος σέβεται την ατομική ιδιοκτησία και απαλλάσσει το άτομο από την καταβολή φόρου σε οποιονδήποτε, πρέπει να μπορεί να το επιλέξει ελεύθερα. Αν άλλος Έλληνας θέλει να ζήσει υπό έναν νόμο ο οποίος αναγνωρίζει την καταβολή φόρων σε κάποιον τρίτο οργανισμό και να προβλέπει ειδικές ποινές για όσους δεν καταβάλλουν φόρους, πρέπει να μπορεί να το κάνει.

Πρέπει δηλαδή ο κάθε Έλληνας να μπορεί να συναινέσει στο θεσμικό πλαίσιο υπό το οποίο θα ζει και το οποίο θα ρυθμίζει τη ζωή του. Αλλά για να μπορεί ο κάθε Έλληνας να πάρει μια απόφαση η οποία θα αφορά τον εαυτό του, πρέπει να υπάρχουν σαφή όρια ατομικής επιρροής. Αν ο Έλληνας Α πάρει μια απόφαση για το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει τη ζωή του Β, τότε ο Β πως θα αποφασίσει; Δεν μπορεί να αποφασίσει. Άρα για να είναι ελεύθερος ο κάθε Έλληνας, πρέπει να υπάρχουν ατομικές σφαίρες επιρροής σαφώς διαχωρισμένες. Αποστολή λοιπόν του μεταβατικού Κράτους είναι ο σαφής διαχωρισμός της σφαίρας επιρροής κάθε Έλληνα, η οποία είναι ταυτολογικά η ατομική ιδιοκτησία. Ατομική ιδιοκτησία σημαίνει ατομικός έλεγχος, επομένως σημαίνει ατομική σφαίρα επιρροής.


Το μέγεθος αυτής της σφαίρας επιρροής θα καθοριστεί από τις ίδιες αρχές που διέπουν το παραπάνω σκεπτικό: την αρχής της μη παρέμβασης στις σφαίρες επιρροής των άλλων. Και επειδή, όπως είπαμε, σφαίρα επιρροής, σημαίνει ατομική ιδιοκτησία, το μέγεθος της σφαίρας επιρροής δεν μπορεί παρά να διέπεται από τον κανόνα της μη παρέμβασης στις ατομικές ιδιοκτησίες των άλλων. Από αυτό καθίσταται σαφές ότι δίκαιη και αποδεκτή ατομική ιδιοκτησία είναι η ατομική ιδιοκτησία που έχει συσταθεί άνευ της (βίαιης, εφόσον υποσκελίζει την ατομική βούληση του άλλου στη σφαίρα επιρροής του) παρεμβάσεως στις ατομικές ιδιοκτησίες των άλλων. Δηλαδή αποστολή του μεταβατικού Κράτους είναι επιστρέψει τα κλεμμένα στους ιδιοκτήτες τους.


Ο μεγαλύτερος κλέφτης στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι το Κράτος. Το Κράτος αποτελεί μια οργάνωση που μονοπωλεί τη βια εντός ενός γεωγραφικου χώρου για να υλοποιήσει ένα μαζικό σχέδιο κλοπής, για το οποίο χρησιμοποιεί τους ευφημισμούς φορολογία και αναδιανομή. Αποδέκτες αυτής της κλοπής, κλεπταποδέκτες, είναι η άρχουσα τάξη, οι καταναλωτές φόρων. Εξουσιαζόμενη, αρχόμενη τάξη, είναι οι παραγωγοί των φόρων. Σκοπός του μεταβατικού Κράτους πρέπει να είναι η επιστροφή, κατά το δυνατόν, του κλεμμένου πλούτου από τους καταναλωτές φόρων προς τους παραγωγούς φόρων.


Ως προς αυτό, η πρώτη παρέμβαση που οφείλει να κάνει το μεταβατικό Κράτος στο ισχύον σύστημα είναι να προβεί σε μαζικές δεσμεύσεις της περιουσίας των υπαλλήλων και κλεπταποδόχων του Κράτους και σημαντική μείωση του μισθού τους. Το μεταβατικό Κράτος θα πρέπει να:
1)Καταργήσει τη μονιμότητα των υπαλλήλων του Κράτους και να καταργήσει την ισχύ των συμβάσεων έργου που έχει με διάφορους κλεπταποδόχους.
2)Δημιουργήσει ένα σύστημα εναλλαγής του προσωπικού του, ούτως ώστε να ακυρώσει κάθε δυνατότητα κοινωνικού εκβιασμού εκ μέρους των διαμαρτυρόμενων παρασίτων. Κάθε ένας που θα απεργεί θα χρειώνεται με πρόστιμο και θα αντικαθίσταται αυθημερόν στο έργο του με οποιονδήποτε μπορεί να τον αντικαταστήσει, χωρίς εξετάσεις, εγκρίσεις και λοιπές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
3)Δημεύσει μεγάλο ποσοστό των λογιστικών εισφορών τους και να μεταβιβάσει το σύνολο των ασφαλιστικών τους χαρτοφυλακίων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Κανένα αναδιανεμητικό σύστημα δεν μπορεί να διέπει τη σύνταξη των υπαλλήλων του Κράτους. Το ποσό των εισφορών τους, μειωμένο δίκαια, θα δίδεται εφάπαξ σε μια ιδιωτική ασφαλιστική επιχείρηση (της επιλογής τους) από το Κράτος και εκεί θα σταματάει κάθε τέτοιου είδους συναλλαγή με κάθε υπάλληλο. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (1-2 χρόνια) πρέπει να έχουν δοθεί όλα τα χαρτοφυλάκια.
4)Μειώσει τον ανώτατο μισθό του υπαλλλήλου του Κράτους στα 500 ευρώ. Το Κράτος θα μπορεί να αναθέτει έργο σε άτομα με μεγαλύτερο αντίτιμο, αλλά δεν θα μπορεί να το κάνει παρά με ειδική, ατομική σύμβαση. Π.χ. μπορεί να προσλάβει έναν επαγγελματία στρατιωτικό να εξαφανίσει ορισμένους κατ'ιδεολογία κλεπταποδόχους, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται με μισθό. Όσοι θα εργάζονται για το Κράτος, θα παίρνουν 500 ευρώ, υπολογισμένα στη βάση του 2016. Όσοι παραιτηθούν προτού μεταβιβαστούν τα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκιά τους, θα τα χάνουν.
5)Απαγορεύσει τη σωρευτική πώληση ή μεταβίβαση άνω του 10% της ατομικής τους περιουσίας, από την οποία, εντός εύλογου χρονικού διασηματος (έως 4 χρόνια) θα πρέπει να δημευθεί το σύνολο των αντικειμένων που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση. Σπίτια τα οποία υπερκαλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες των οικογενειών των υπαλλήλων του Κράτους θα δημευτούν επίσης και θα συστεγαστούν μαζί με άλλες οικογένειες κλεπταποδόχων. Όλα τα δημευθέντα θα δημοπρατηθούν σε μια ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρμα τύπου ebay και τα έσοδα θα κατατεθούν στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων (εξαιρούνται οι κρατικοί υπάλληλοι και οι οικογενειές τους)
6)Θεσπίσει ειδικές κλίμακες μεγάλης κλεπταποδοχής, οι οποίες θα ξεκινούν από τις 100.000 ευρώ και θα ανεβαίνουν. Όποιος έχει λάβει αποκομίσει μεγάλα χρηματικά ποσά από το Κράτος θα τιμωρείται ξεχωριστά, στις περισσότερες κατηγορίες με καταναγκαστική εργασία υπέρ των Ελλήνων και η κλίμακα θα είναι τέτοια ούτως ώστε να καταδικάζει τους λεγόμενους μεγαλοεργολάβους, και τις οικογενειές τους, σε θάνατο. Και φυσικά δήμευση της περιουσίας τους και απόδοσή της στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων.συνεχίζεται
« Last Edit: May 07, 2016, 09:50:33 am by Pinochet88 »

Share on Facebook Share on Twitter


FIXED

  • Guest
Σκοπός αυτού του νήματος είναι η καταγραφή ενός σχεδιαγράμματος για την ομαλή μετάβαση στην Ελευθερία. Όποιος θέλει μπορεί να προσθέσει ιδέες ή να διατυπώσει ενστάσεις.

Κατ'αρχήν, γιατί χρειάζεται μια ομαλή μετάβαση στην Ελευθερία; Γιατί να μην είναι η μετάβαση στιγμιαία; Γιατί να μην καταργήσουμε το Κράτος εν μια νυκτί;

Το πρόβλημα με το Κράτος είναι ότι αποκρυσταλλώνει σχέσεις εντός της κοινωνίας που διαιωνίζουν την αδικία και την εκμετάλλευση. Για να οδηγηθούμε σε ένα καθεστώς θεσμικής ελευθερίας χρειάζεται κάποιος, κάπως να διορθώσει την αδικία και τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης. Δεν γίνεται φερ'ειπείν τα άτομα τα οποία ζουν επί δεκαετίες από την παραγωγή των άλλων, να αφεθούν ελεύθερα και να σταματήσουν απλώς να παρασιτούν. Αυτό δεν θα είναι δικαιοσύνη. Πρέπει να τιμωρηθούν.


Επομένως χρειάζεται μια ΒΙΑΙΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΒΡΟΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ μεταβατική περίοδος όπου η βια του Κράτους θα χρησιμοποιηθεί εναντίον των θυτών που τόσο καιρό επωφελούνταν από αυτήν. Όταν η αδικία έχει διορθωθεί, τότε η βία του Κράτους πρέπει να εκλείψει.

Πιλοτικό Στάδιο
Θεσμική ελευθερία, δηλαδή γνήσια αναρχία, έχουμε όταν το άτομο είναι ελεύθερο από την επιβολή θεσμών. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία θεσμική δομή η οποία να επιβάλλεται σε κανέναν. Ως θεσμό εννοούμε κάθε ρυθμιστικό μέσο της ζωής μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνίας. Θεσμοί ειναι η θρησκεία, ο νόμος, η αστυνόμευση, η κουλτούρα, η γλώσσα, κτλ. Όταν τίποτα από όλα αυτά δεν επιβάλλεται σε ένα άτομο, τότε το άτομο ζει υπό καθεστώς θεσμικής ελευθερίας ή αναρχίας. Κάθε παρέκκλιση από την ελευθερία από την επιβολή θεσμών είναι εξουσιαστική επιβολή με σκοπό την εκμετάλλευση.


Σκοπός του μεταβατικού Κράτους πρέπει να είναι η θεσμική ελευθερία, η απελευθέρωση των πολιτών, και εν προκειμένω των Ελλήνων, από τους θεσμούς. Πρέπει να μπορεί ο κάθε Έλληνας να επιλέγει νόμο, θρησκεία, γλώσσα κ.ο.κ. Αν ένας Έλληνας θέλει να ζήσει υπό έναν νόμο ο οποίος σέβεται την ατομική ιδιοκτησία και απαλλάσσει το άτομο από την καταβολή φόρου σε οποιονδήποτε, πρέπει να μπορεί να το επιλέξει ελεύθερα. Αν άλλος Έλληνας θέλει να ζήσει υπό έναν νόμο ο οποίος αναγνωρίζει την καταβολή φόρων σε κάποιον τρίτο οργανισμό και να προβλέπει ειδικές ποινές για όσους δεν καταβάλλουν φόρους, πρέπει να μπορεί να το κάνει.

Πρέπει δηλαδή ο κάθε Έλληνας να μπορεί να συναινέσει στο θεσμικό πλαίσιο υπό το οποίο θα ζει και το οποίο θα ρυθμίζει τη ζωή του. Αλλά για να μπορεί ο κάθε Έλληνας να πάρει μια απόφαση η οποία θα αφορά τον εαυτό του, πρέπει να υπάρχουν σαφή όρια ατομικής επιρροής. Αν ο Έλληνας Α πάρει μια απόφαση για το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει τη ζωή του Β, τότε ο Β πως θα αποφασίσει; Δεν μπορεί να αποφασίσει. Άρα για να είναι ελεύθερος ο κάθε Έλληνας, πρέπει να υπάρχουν ατομικές σφαίρες επιρροής σαφώς διαχωρισμένες. Αποστολή λοιπόν του μεταβατικού Κράτους είναι ο σαφής διαχωρισμός της σφαίρας επιρροής κάθε Έλληνα, η οποία είναι ταυτολογικά η ατομική ιδιοκτησία. Ατομική ιδιοκτησία σημαίνει ατομικός έλεγχος, επομένως σημαίνει ατομική σφαίρα επιρροής.


Το μέγεθος αυτής της σφαίρας επιρροής θα καθοριστεί από τις ίδιες αρχές που διέπουν το παραπάνω σκεπτικό: την αρχής της μη παρέμβασης στις σφαίρες επιρροής των άλλων. Και επειδή, όπως είπαμε, σφαίρα επιρροής, σημαίνει ατομική ιδιοκτησία, το μέγεθος της σφαίρας επιρροής δεν μπορεί παρά να διέπεται από τον κανόνα της μη παρέμβασης στις ατομικές ιδιοκτησίες των άλλων. Από αυτό καθίσταται σαφές ότι δίκαιη και αποδεκτή ατομική ιδιοκτησία είναι η ατομική ιδιοκτησία που έχει συσταθεί άνευ της (βίαιης, εφόσον υποσκελίζει την ατομική βούληση του άλλου στη σφαίρα επιρροής του) παρεμβάσεως στις ατομικές ιδιοκτησίες των άλλων. Δηλαδή αποστολή του μεταβατικού Κράτους είναι επιστρέψει τα κλεμμένα στους ιδιοκτήτες τους.


Ο μεγαλύτερος κλέφτης στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι το Κράτος. Το Κράτος αποτελεί μια οργάνωση που μονοπωλεί τη βια εντός ενός γεωγραφικου χώρου για να υλοποιήσει ένα μαζικό σχέδιο κλοπής, για το οποίο χρησιμοποιεί τους ευφημισμούς φορολογία και αναδιανομή. Αποδέκτες αυτής της κλοπής, κλεπταποδέκτες, είναι η άρχουσα τάξη, οι καταναλωτές φόρων. Εξουσιαζόμενη, αρχόμενη τάξη, είναι οι παραγωγοί των φόρων. Σκοπός του μεταβατικού Κράτους πρέπει να είναι η επιστροφή, κατά το δυνατόν, του κλεμμένου πλούτου από τους καταναλωτές φόρων προς τους παραγωγούς φόρων.


Ως προς αυτό, η πρώτη παρέμβαση που οφείλει να κάνει το μεταβατικό Κράτος στο ισχύον σύστημα είναι να προβεί σε μαζικές δεσμεύσεις της περιουσίας των υπαλλήλων και κλεπταποδόχων του Κράτους και σημαντική μείωση του μισθού τους. Το μεταβατικό Κράτος θα πρέπει να:
1)Καταργήσει τη μονιμότητα των υπαλλήλων του Κράτους και να καταργήσει την ισχύ των συμβάσεων έργου που έχει με διάφορους κλεπταποδόχους.
2)Δημιουργήσει ένα σύστημα εναλλαγής του προσωπικού του, ούτως ώστε να ακυρώσει κάθε δυνατότητα κοινωνικού εκβιασμού εκ μέρους των διαμαρτυρόμενων παρασίτων. Κάθε ένας που θα απεργεί θα χρειώνεται με πρόστιμο και θα αντικαθίσταται αυθημερόν στο έργο του με οποιονδήποτε μπορεί να τον αντικαταστήσει, χωρίς εξετάσεις, εγκρίσεις και λοιπές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
3)Δημεύσει μεγάλο ποσοστό των λογιστικών εισφορών τους και να μεταβιβάσει το σύνολο των ασφαλιστικών τους χαρτοφυλακίων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Κανένα αναδιανεμητικό σύστημα δεν μπορεί να διέπει τη σύνταξη των υπαλλήλων του Κράτους. Το ποσό των εισφορών τους, μειωμένο δίκαια, θα δίδεται εφάπαξ σε μια ιδιωτική ασφαλιστική επιχείρηση (της επιλογής τους) από το Κράτος και εκεί θα σταματάει κάθε τέτοιου είδους συναλλαγή με κάθε υπάλληλο. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (1-2 χρόνια) πρέπει να έχουν δοθεί όλα τα χαρτοφυλάκια.
4)Μειώσει τον ανώτατο μισθό του υπαλλλήλου του Κράτους στα 500 ευρώ. Το Κράτος θα μπορεί να αναθέτει έργο σε άτομα με μεγαλύτερο αντίτιμο, αλλά δεν θα μπορεί να το κάνει παρά με ειδική, ατομική σύμβαση. Π.χ. μπορεί να προσλάβει έναν επαγγελματία στρατιωτικό να εξαφανίσει ορισμένους κατ'ιδεολογία κλεπταποδόχους, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται με μισθό. Όσοι θα εργάζονται για το Κράτος, θα παίρνουν 500 ευρώ, υπολογισμένα στη βάση του 2016. Όσοι παραιτηθούν προτού μεταβιβαστούν τα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκιά τους, θα τα χάνουν.
5)Απαγορεύσει τη σωρευτική πώληση ή μεταβίβαση άνω του 10% της ατομικής τους περιουσίας, από την οποία, εντός εύλογου χρονικού διασηματος (έως 4 χρόνια) θα πρέπει να δημευθεί το σύνολο των αντικειμένων που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση. Σπίτια τα οποία υπερκαλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες των οικογενειών των υπαλλήλων του Κράτους θα δημευτούν επίσης και θα συστεγαστούν μαζί με άλλες οικογένειες κλεπταποδόχων. Όλα τα δημευθέντα θα δημοπρατηθούν σε μια ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρμα τύπου ebay και τα έσοδα θα κατατεθούν στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων (εξαιρούνται οι κρατικοί υπάλληλοι και οι οικογενειές τους)
6)Θεσπίσει ειδικές κλίμακες μεγάλης κλεπταποδοχής, οι οποίες θα ξεκινούν από τις 100.000 ευρώ και θα ανεβαίνουν. Όποιος έχει λάβει αποκομίσει μεγάλα χρηματικά ποσά από το Κράτος θα τιμωρείται ξεχωριστά, στις περισσότερες κατηγορίες με καταναγκαστική εργασία υπέρ των Ελλήνων και η κλίμακα θα είναι τέτοια ούτως ώστε να καταδικάζει τους λεγόμενους μεγαλοεργολάβους, και τις οικογενειές τους, σε θάνατο. Και φυσικά δήμευση της περιουσίας τους και απόδοσή της στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων.συνεχίζεται


FIXED