Author Topic: Παλαιοελευθεριακός Αναρχοκαπιταλισμός  (Read 359 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

FringeElements

 • Guest

Παλαιοελευθεριακός Αναρχοκαπιταλισμός
Βασικό δόγμα του Παλαιοελευθεριακού Αναρχοκαπιταλισμού είναι η ατομική ιδιοκτησία. Αυτό συνεπάγεται όχι στην επιθετική βία αλλά ναι στην αμυντική βία.

Ο πλούτος βρίσκεται στην φύση. Η φύση δεν είναι άτομο και δεν έχει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, όπως δεν το έχουν και συλλογικές οντότητες. Μόνο άτομα έχουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Άρα αυτός ο πλούτος που υπάρχει στην φύση δεν έχει ιδιοκτησία. Δίκαιη ιδιοκτησία εγκαθιδρύει ο (πρώτος) άνθρωπος που ανακαλύπτει τον πλούτο. Αυτός ονομάζεται ο ιδιοκτήτης του πλούτου και έχει ιδιοκτησία μόνο σε ότι χρησιμοποιεί για την ικανοποίηση των αναγκών του. Η χρήση του πλούτου που έχει ανακαλυφτεί και τεθεί σε χρήση, από άλλον (δεύτερο) άνθρωπο, χωρίς την έγκριση του δίκαιου ιδιοκτήτη, είναι λανθασμένη και δεν πρέπει να γίνεται. Θεωρείται εκκίνηση της βίας ή επιθετική βία και είναι καταστρεπτική. Για να την εμποδίσουμε και να αποδώσουμε δικαιοσύνη δίνεται το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη ή τρίτο πρόσωπο να ασκήσει αμυντική βία στον κλέφτη με σκοπό την επιστροφή του πλούτου στον αρχικό, δίκαιο ιδιοκτήτη. Η αμυντική βία πρέπει να είναι τόση όση χρειάζεται ώστε να επιστραφεί ο πλούτος στον δίκαιο ιδιοκτήτη του, αλλά όχι παραπάνω.


Εξέλιξη
Η εξέλιξη είναι το νόημα της ζωής και ο Παλαιοελευθεριακός Αναρχοκαπιταλισμός είναι η ιδεολογία που ευνοεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες επιταχύνεται η εξέλιξη.

Θεμελιώδης λειτουργία των ανθρώπων είναι ο αγώνας του για πολλαπλασιασμό και διαιώνιση των γονιδίων τους. Λόγω των πεπερασμένων πόρων και των φυσικών αντιξοοτήτων υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των ανθρώπων και οι καλύτεροι, δηλαδή οι πιο ικανοί, επιβιώνουν, ενώ οι μη ικανοί χάνονται. Φορέας της εξέλιξης είναι το άτομο διότι η νίκη του ατόμου είναι αυτή που διαμορφώνει το μέλλον της ζωής. Τα συλλογικά συστήματα παραβλέπουν την ανισότητα των ατόμων, ομαδοποιούν ανόμοια και άνισα άτομα σε ομάδες και θεωρούν αυτές τις ομάδες ως φορείς της αιώνιας μάχης της ζωής, της μάχης για επιβίωση. Έτσι οι ισχνοί, οι μη ικανοί επιβιώνουν μαζί με τους ικανούς και η εξέλιξη εμποδίζεται ενώ ευνοείται η στασιμότητα. Τα ατομικά συστήματα που δίνουν πλήρη αυτονομία στα άτομα είναι εκείνα στα οποία οι λιγότερο ικανοί άνθρωποι ρέπουν προς εξαφάνιση ενώ οι ικανοί ευνοούνται. Ο Παλαιοελευθεριακός Αναρχοκαπιταλισμός σκοπεύει στην πλήρη θεσμική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική αυτονομία του ατόμου.

Θρησκεία
Οι θρησκείες είναι συστήματα σκέψης που περιέχουν εξελικτική αξία για αυτό είναι ηθικές.

Η γνώση είναι η βεβαιότητα ότι κάτι ισχύει. Η άγνοια του ότι κάτι ισχύει μαζί με την πιθανολογική ή άλλη ένδειξη ότι κάτι ισχύει ονομάζεται πίστη/"πιστεύω". Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μην έχει πίστη/"πιστεύω" γιατί κανένας άνθρωπος δεν τα ξέρει όλα. Οι Θρησκείες αποτελούν συστηματοποιημένα σύνολα φιλοσοφικής σκέψης περί των πίστεων/"πιστεύω" του εκάστοτε λαού. Πολλά τέτοια συστήματα σκέψης υπήρξαν κατά την ιστορία και αντικατόπτριζαν τον μέσο όρο της ευφυΐας των λαών οι οποίοι πίστευαν σε αυτές τις θρησκείες. Οι θρησκείες που ήταν λιγότερο χρήσιμες για την επιβίωση έτειναν να αφανίζονται, διότι οι πληθυσμοί οι οποίοι πίστευαν σε αυτές κατακτιόταν από άλλους πληθυσμούς ή πέθαιναν. Οι θρησκείες πιέζονταν από την πραγματικότητα να ενσωματώνουν διδαχές οι οποίες ήταν χρήσιμες προς την επιβίωση των πληθυσμών που ήταν πιστοί σε αυτές. Έτσι όπως τα άτομα και οι κοινωνίες μπορούν να θεωρηθούν ως φορείς της εξέλιξης και οι θρησκείες μπορούν να θεωρηθούν. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι θρησκείες δεν αποτελούν άριστες αυθεντίες τις οποίες πρέπει ο καθένας να ακολουθεί κατά γράμμα, αλλά αξίζουν τον σεβασμό που ένας άνθρωπος πρέπει να αποδίδει στην οικογένειά του, την φυλή του και το έθνος του, διότι είναι συστήματα ιδεών που ανταγωνίστηκαν και κέρδισαν και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της επιβίωσης των λαών για αιώνες. 

Κράτος
Το κράτος από τις αρχές της ιστορίας του βασίζεται στην παραβίαση της ατομικής ιδιοκτησίας και την εκκίνηση της βίας. Το κράτος είναι ένα συλλογικό σύστημα και πρέπει να καταργηθεί.

Η βία μεταξύ μελών της ανθρωπότητας είναι κάτι που έχει κληρονομηθεί από το ζωικό βασίλειο. Ανέκαθεν οι άνθρωποι ασκούσαν βία μεταξύ τους. Οι δυνατοί σκλάβωναν τους αδυνάμους, τους έκαναν σκλάβους και ιδιοποιούνταν (έκλεβαν) την δίκαιη περιουσία τους, οι άντρες ασκούσαν βία στις γυναίκες για να ζευγαρώσουν μαζί τους κτλ. Κάτω από ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει απρόσκοπτα η παραγωγή του πλούτου. Πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα σύστημα ατομικής ιδιοκτησίας και μη εκκίνησης της βίας. Για να αποφύγουν την γενική κατακραυγή, ως κλέφτες, οι ασκούντες την βία μετατράπηκαν σε κράτος. Το κράτος είναι μια μεγάλη οργανωμένη μαφία, η οποία με την βία εγκαθιδρύει μονοπώλιο της βίας σε μια περιοχή, "πουλάει" ακριβές αναποτελεσματικές υπηρεσίες στους υπηκόους και τους επιβάλλει μια ιδεολογία η οποία συνεισφέρει στην διαιώνιση της "εκλεκτής κάστας" των ανθρώπων που αποτελούν την μαφία, δηλαδή το κράτος. Πάντοτε υποστηρίζει ότι αυτές οι υπηρεσίες που πουλάει είναι απαραίτητες και δεν μπορούν να παρασχεθούν από κανέναν άλλον πλην της κρατικής μαφίας. Όλες οι υπηρεσίες που "πουλάει" το κράτος μπορούν να βρεθούν και να παρασχεθούν από την ελεύθερη αγορά και η εκάστοτε ιδεολογία του κράτους - όλα τα συστήματα ιδεών που λένε το αντίθετο - είναι εσφαλμένη. Το κράτος αποτελεί τροχοπέδη στην εξέλιξη διότι σκοπός του δεν είναι η επιβίωση, αλλά ο παρασιτισμός στους ανθρώπους που παράγουν και επιδιώκουν να επιβιώσουν. Σκοπός του κράτους είναι η επιβίωση του κράτους, δηλαδή η διαχείριση του παρασιτισμού, ούτως ώστε και οι άνθρωποι να μην πεθαίνουν και η εκλεκτή κάστα να παρασιτεί σε αυτούς.


Φυλή
Οι φυλές αποτελούν βιολογική πραγματικότητα και δεν πρέπει να τις αρνούμαστε. Είναι φυσικό για κάποιον να προτιμάει την φυλή του από τις άλλες. Στον βαθμό που η ταξονομική κατηγοριοποίηση των ατόμων ενέχει πληροφοριακή αξία οφείλουμε να γνωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες.

Η σύγχρονη ανθρωπότητα κατηγοριοποιείται ταξονομικά με πλήρη στατιστική επάρκεια στην βάση συνδυασμών γονιδίων (clusters) τα οποία συσχετίζονται τέλεια με τον φαινότυπο, κατά προέκταση η φυλή αποτελεί μια βιολογική πραγματικότητα. Το να υποστηρίζει κάποιος το αντίθετο σημαίνει α) δεν θέλει να τοποθετηθεί επί του ζητήματος και β) αρνείται την επιστημονική μέθοδο. Ο αναρχοκαπιταλισμός αποδέχεται την επιστήμη και απορρίπτει την άρνηση της φυλής. Η βιολογική πραγματικότητα της φυλής συνεπάγεται ότι περισσότερα κοινά γονίδια υπάρχουν μεταξύ μελών μιας φυλής παρά μεταξύ μελών διαφορετικών φυλών. Τα κοινά γονίδια δημιουργούν ένα συναίσθημα συμπάθειας (empathy) μεταξύ των ανθρώπων που έχουν κοινά γονίδια έτσι είναι φυσικό οι άνθρωποι να συμπαθούν μέλη της φυλής τους περισσότερο από μέλη άλλης φυλής, με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς και ίδιους. Η βιολογική έννοια της φυλής συνεπάγεται ανισότητα χαρακτηριστικών. Αυτή η ανισότητα των χαρακτηριστικών είναι προϊόν φυσικής επιλογής και δημιουργεί αξιοκρατία. Η ελεύθερη αγορά ανταμείβει τις αληθινές αρετές του καθενός και είναι φυσικό, όσο υπάρχουν φυσικές διαφορές, διαφορετικές κοινωνικές και φυλετικές ομάδες να φέρουν διαφορετικά αποτελέσματα (μέσους όρους) μέσα σε μια ελεύθερη κοινωνία. Οι σοσιαλιστές, οι οποίοι θέλουν να καταργήσουν την φυσική αξιοκρατία και να την υποκαταστήσουν με μια υποκειμενική αξιοκρατία ή έναν εξισωτικό ισοπεδωτισμό, επιθυμούν την καταστροφή των φυλών. Ο όρος ρατσιστής αποτελεί μια ad hoc έμπνευση του Λ.Τρότσκι για να πλήξει όσους επέμεναν στην ανεξαρτησία τους από τον σοσιαλιστικό ολοκληρωτισμό. Η συγκεκριμένη λέξη δεν έχει αλλάξει σημαντικά νόημα και αν και χρησιμοποιείται ευρέως με αρνητικό περιεχόμενο είναι καθήκον κάθε Π.Α. να είναι ρατσιστής.


Πλουτοκρατία
Η πλουτοκρατία είναι η κατεξοχήν προστατευόμενη ομάδα ανθρώπων από το κράτος. Συμπλέει με και συνδιαμορφώνει την ιδεολογία του και πρέπει να καταστραφεί.

Σκοπός του κράτους είναι να παρασιτεί επί της παραγωγής. Έτσι αποκομίζει τεράστια ποσοστά πλούτου από τους παραγωγούς τα οποία διαθέτει για διάφορους σκοπούς, ούτως ώστε να περνάει όσο πιο καλά γίνεται και να εξασφαλίζει την επιβίωσή της λειτουργίας του όσο καλύτερα γίνεται. Υπάρχει σε κάθε εποχή μια ομάδα η οποία λαμβάνει την μερίδα του λέοντος από την λαφυραγώγηση του κράτους. Αυτή η ομάδα ονομάζεται βασιλική αυλή (αυλικοί), πλουτοκρατία, κορπορατιστές, κομισάριοι, κεφαλαιοδημοκράτες, νταβατζήδες, διεθνείς τοκογλύφοι, γαμψόρινοι κτλ. ανάλογα με την πολιτική αναγκαιότητα (εξαρτάται σε ποιον μιλάμε). Αλλά γενικά πρόκειται για την ίδια ακριβώς ομάδα ανθρώπων σε όλες τις εποχές. Είναι αυτοί που ελέγχουν την μαφία του κράτους. Ένα μεγάλο αρνητικό που παρουσιάζεται εδώ είναι ότι δεν μπορούμε να πείσουμε την πλουτοκρατία ότι θα κερδίσει αν σταματήσει την εκμετάλλευση, γιατί θα χάσει. Μπορούμε να πείσουμε την κοινωνία ότι θα κερδίσει αν η πλουτοκρατία σταματήσει την εκμετάλλευση ή μάλλον θα μπορούσαμε αν η κοινωνία ήταν άτομο. Μόνο τα άτομα πείθονται. Και το ότι "η κοινωνία θα ωφεληθεί αν σταματήσουν οι πλουτοκράτες την εκμετάλλευση" είναι ισοδύναμο με το ότι "ο καθένας θα ωφεληθεί περισσότερο αν γίνει πλουτοκράτης". Υπ'αυτήν την έννοια ο Π.Α. καίτοι ατομικιστής, αγωνίζεται για κοινωνικούς σκοπούς, για το καλό της κοινωνίας και το μακροπρόθεσμο δικό του καλό. Είναι βέβαιον ότι εάν η πλουτοκρατία πέρναγε την δική της άποψη σε όλα τα ζητήματα σήμερα το μόνο που θα μας απασχολούσε θα ήταν αν θα βρούμε τροφή να φάμε. Είναι το καλό της ανθρωπότητας και το μέλλον των παιδιών μας που πρέπει να προτάξουμε απέναντι στην πλουτοκρατία, περιορίζοντας τις ορμές μας για παρασιτισμό απέναντι στους συνανθρώπους μας και δημιουργώντας τις δομές που  θα τον αποτρέψουν, πυροδοτώντας έτσι την φυσική επιλογή που θα βελτιώσει αφάνταστα το βιοτικό επίπεδο της ανθρωπότητας και θα πραγματώσει με τελειότητα την αυθόρμητη συνεργασία της υπό τον άριστο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.

Διανόηση
Η κοινωνική τάξη των διανοούμενων σε κάθε εποχή αποτελεί όργανο της πλουτοκρατίας. Οι διανοούμενοι σκοπό έχουν να συσκοτίζουν και να παραποιούν την αλήθεια.

Σε κάθε εποχή υπάρχει μια ομάδα ατόμων που είναι κατάλληλη για να σκέφτεται περισσότερο από τα άλλα άτομα. Αυτοί ονομάζονται διανοούμενοι. Το κράτος δημιουργεί δομές που θα ανακαλύψουν αυτούς τους ανθρώπους και θα τους προσφέρουν ανταλλάγματα για την σκέψη και την ψυχή τους. Έτσι το κράτος νομιμοποιεί την εξουσία του, όχι μόνο πάνω στην βία αλλά και επάνω στην λεκτική δεξιοτεχνία και την ιδεολογική καινοτομία των διανοούμενων. Σκοπός των διανοούμενων είναι η απάτη και η ιδεολογική κάλυψη των εγκλημάτων του κράτους, ο συσκοτισμός της αλήθειας. Πάντοτε η τάξη των διανοούμενων υμνούσε την μη ανεκτικότητα και την μισαλλοδοξία προς νέες ιδέες και ιδίως αυτές που ήταν αντίθετες με την ιδέα του θεσμού του κράτους. Η πνευματική πρόοδος της ανθρωπότητας είναι μια μάχη ανάμεσα στους διανοούμενους, τους υπερασπιστές του ψεύδους και υμνητές του σκότους από την μια και στους λίγους εκλεκτούς που ξεφεύγουν από τις δαγκάνες του κράτους και προτάσσουν την αλήθεια απέναντι στους πρώτους από την άλλη. Σε κάθε χρονική στιγμή διανοούμενοι και κορπορατιστές συμπλέουν. Στην ελεύθερη κοινωνία οι λανθασμένες ιδέες τιμωρούνται από την αγορά σε καθημερινή βάση ενώ οι σωστές ανταμείβονται. Έτσι κανείς δεν θα έχει συμφέρον να υποστηρίξει στον σκοταδισμό, όταν εκλείψει ο θεσμός του κράτους που με την βία τον επιδοτεί.

Οικονομία
Από την αρχή της ατομικής ιδιοκτησίας προκύπτει το σύστημα της ελεύθερης αγοράς και η υποκειμενική αξία. Αυτά ωθούν την κοινωνία στην πρόοδο.

Ιδιοκτησία σημαίνει έλεγχος. Όταν ένας άτομο έχει ιδιοκτησία επάνω σε κάτι έχει έλεγχο να το κάνει ότι θέλει. Ποιος όμως κανόνας διέπει την ελεύθερη βούληση του ατόμου να κάνει ότι θέλει; Είναι η ελεύθερη βούληση ψευδαίσθηση; Μπορεί ένας ανάπηρος να κάνει ότι θέλει; Η απάντηση που δίνει σε αυτά τα φιλοσοφικά ερωτήματα ο παλαιοελευθεριακός αναρχοκαπιταλιστής είναι ότι, δεδομένης της άγνοιας της υλιστικής μηχανικής της βούλησης, δηλαδή δεδομένης της μη δυνατής εξήγησης με υλικούς παράγοντες (νευρώνες, ηλεκτρικά σήματα στον εγκέφαλο, κυκλώματα, ηλεκτρομηχανική) των αποφάσεων τις οποίες παίρνουν τα άτομα, οφείλουμε να εκλάβουμε ως απόλυτο δοθέν (ultimate given) τις αποφάσεις τους και να θεωρήσουμε ότι αποσκοπούν σε έναν συγκεκριμένο σκοπό, τις ατομικές επιδιώξεις, μη περαιτέρω αναλύσιμες. Οι ατομικές επιδιώξεις, οι οποίες συνδεδεμένες με την επιβίωση των ατόμων και την διαιώνισή τους αποτελούν το κοινωνικό καλό, ορώμενες μαζικά. Προκύπτει ότι διαφορετικά άτομα εκτιμούν με διαφορετικό τρόπο διαφορετικά  πράγματα. Π.χ. Οι γυναίκες εκτιμούν περισσότερο το Α, οι άνδρες το Β κτλ. Έτσι τίθεται η βάση για ανταλλαγή, για εμπόριο μεταξύ των ατόμων, στην βάση του ότι αυτό το πράγμα το οποίο το κάθε άτομο δίνει είναι μικρότερης υποκειμενικής αξίας από αυτό που παίρνει. Βάσει της κλίμακας των υποκειμενικών αξιών θεμελιώνεται η οικονομική συναλλαγή η οποία, θεωρούμε, ωφελεί και τα δυο συναλλασσόμενα μέρη. Έτσι και θεωρητικά αλλά και ιστορικά επιβεβαιώνεται ότι η ελεύθερη συναλλαγή μεταξύ των ατόμων, η οποία διέπεται, σε μια μαζική αγορά, από τους νόμους της ζήτησης και της προσφοράς, και η οποία ελεύθερη συναλλαγή αποτελεί την βάση της οικονομικής κοινωνικής συνεργασίας σε ένα σύστημα καταμερισμού της εργασίας, συνεισφέρει προς το κοινωνικό καλό και ωφελεί όλους όσους συναλλάσσονται. Το δε χρήμα ανακύπτει αυθόρμητα σε όλη αυτήν την διαδικασία ως ένα κοινώς αναγνωρίσιμο μέσο ανταλλαγής. Χρήμα έτσι νοείται το αγαθό εκείνο με την μεγαλύτερη ρευστότητα, όπως ο χρυσός, και όχι το πληθωριστικό χάρτινο χρήμα που τυπώνει το κράτος και το επιβάλλει στους πολίτες.


Προστασία και Δικαιοσύνη
Η προστασία των ατόμων και η δικαιοσύνη είναι υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν από την ελεύθερη αγορά.

Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία προϋποθέτει και το δικαίωμα στην άμυνα έναντι της παραβίασης της ιδιοκτησίας. Η άμυνα, προφανώς, δεν περιορίζεται σε κραυγές και συστάσεις αλλά ενέχει και το στοιχείο της βίας μέσα. Αυτή η βία ονομάζεται αμυντική βία και είναι η άλλη όψη του νομίσματος της ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας ισχύει και για τα μέσα με τα οποία η ιδιοκτησία προστατεύεται: τα όπλα. Η προστασία του ατόμου και της περιουσίας του γίνεται με τα όπλα. Το μονοπώλιο των όπλων (και της αμυντικής βίας) από μια ομάδα ατόμων είναι πολύ επικίνδυνο γιατί δεν επιτρέπει στα άτομα να αμυνθούν απέναντι σε τυχόν αυθαιρεσία του μονοπωλητή (κράτους). Έτσι δίκαιοι φορείς της αμυντικής βίας πρέπει να είναι τα άτομα. Τα άτομα μπορούν να παραχωρήσουν εθελοντικά το δικαίωμα τους ή να αποδεχτούν την προστασία από τρίτους, έναντι αντιτίμου και υπό αμοιβαία αποδεκτούς όρους. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να εξελίσσονται επάνω στην ανταγωνιστική βάση της ελεύθερης αγοράς. Συνεπώς η ιδιωτική προστασία-αστυνόμευση είναι και πιο ασφαλής για τα άτομα και πιο αποδοτική. Η αρμοδιότητα των προστατών και των ατόμων όσον αφορά τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν καθορίζεται από την νομιμότητα που προκύπτει από την ύπαρξη ενός αυθόρμητου συστήματος ελευθεριακής Δικαιοσύνης.

Αντίθετα με την επικρατούσα θεωρία, η σύλληψη της έννοιας της Δικαιοσύνης αποσκοπεί, όχι στην ηθική καθοδήγηση των ατόμων, αλλά σε μια κοινωνικά αποδεκτή αρχή και μέθοδο επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν αναμεταξύ τους. Η βία είναι καταστροφική. Επομένως όταν δυο άτομα έχουν διαφορές είναι κοινωνικά επωφελέστερο να επιλύουν τις διαφορές τους στην βάση κάποιων αρχών (λογικών, ηθικών, οικονομικών κτλ) παρά να καταφεύγουν στην βία. Ο καθορισμός της διαδικασίας και ο "διαιτητής" των διαφορών, ως απόρροια του αυτο-ιδιόκτητου των ατόμων, πρέπει να επιλέγεται από τα άτομα τα ίδια. Έτσι μαζί με τον τρόπο προστασίας τους τα άτομα σε μια ελεύθερη κοινωνία, μέσα από μια ανταγωνιστική αγορά διαιτητών-δικαστών, επιλέγουν διαιτητές-δικαστές. Για να επιλυθεί η διαφορά μεταξύ των ατόμων πρέπει τα άτομα, ή οι προστάτες τους, να συναινέσουν στην επιλογή ενός αμοιβαία αποδεκτού δικαστή.

Η συμφωνία των ατόμων σε εγκεκριμένους, από την αγορά, αμερόληπτους δικαστές είναι κάτι το οποίο θα αποτελεί τον κανόνα σε μια ελεύθερη κοινωνία. Οι προστάτριες εταιρίες θα έχουν κάθε συμφέρον να συμφωνήσουν εκ των προτέρων σε αμοιβαίους διαιτητές με κάθε άλλη προστάτρια εταιρία και εκείνες οι οποίες δεν επιλέγουν δίκαιους διαιτητές (ή δεν επιλέγουν καθόλου διαιτητές και καταφεύγουν στην βία) έναντι των μη προστατευμένων από εταιρίες ατόμων θα τιμωρούνται αυτομάτως από την αγορά, διότι κανένα άτομο δεν θέλει μια μαφία να τον προστατεύει (της οποίας οι αυθαιρεσίες εμπλέκουν και τον ίδιο), αλλά μια αστυνομία με σαφείς κανόνες και αρμοδιότητες, οι οποίες θα προκύπτουν από το δεδικασμένο των διαιτητών, οι οποίοι θα επιζούν επαγγελματικά και οικονομικά από το κατά πόσο οι αποφάσεις τους προάγουν το εμπόριο και τον σεβασμό του δικαιώματος της ατομικής ιδιοκτησίας. Έτσι αποδεικνύεται ότι τόσο η προστασία των ατόμων, όσο και το δικανικό σύστημα το οποίο θα ορίζει τα όρια αυτής της προστασίας, μπορούν κάλλιστα να προκύψουν από την αυθόρμητη τάξη και τις επιλογές των καταναλωτών της ελεύθερης αγοράς.
« Last Edit: November 30, 2012, 11:18:47 pm by FringeElements »

Share on Facebook Share on Twitter


bodiroga

 • Krasnoarmeyets (Φαντάρος)
 • Posts: 31
 • Φήμη 0
  • View Profile
Quote
Ιδιοκτησία εγκαθιδρύει ο (πρώτος) άνθρωπος που ανακαλύπτει τον πλούτο.

And your filthy inherited wealthyness
Is the only thing that stinks more than your arrogance
But today we`ll put an end to this
Cause today is saturday
Good old rich kid bashing day


http://www.youtube.com/watch?v=FXnmuwVN8L8

FringeElements

 • Guest
Η φράση αναθεωρήθηκε και τώρα είναι "Δίκαιη ιδιοκτησία"

bodiroga

 • Krasnoarmeyets (Φαντάρος)
 • Posts: 31
 • Φήμη 0
  • View Profile
Quote
Τα κοινά γονίδια δημιουργούν ένα συναίσθημα συμπάθειας (empathy) μεταξύ των ανθρώπων που έχουν κοινά γονίδια έτσι είναι φυσικό οι άνθρωποι να συμπαθούν μέλη της φυλής τους περισσότερο από μέλη άλλης φυλής, με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς και ίδιους.
Έχει υποπέσει στην αντίληψη σου κάποια πηγή ή επιστημονική έρευνα που να αναφέρει κάτι παρόμοιο (ή να το γράφει αυτολεξεί)
And your filthy inherited wealthyness
Is the only thing that stinks more than your arrogance
But today we`ll put an end to this
Cause today is saturday
Good old rich kid bashing day


http://www.youtube.com/watch?v=FXnmuwVN8L8

FringeElements

 • Guest
Έχει υποπέσει στην αντίληψη σου κάποια πηγή ή επιστημονική έρευνα που να αναφέρει κάτι παρόμοιο (ή να το γράφει αυτολεξεί)

Έρευνα επιστημονική που να μετράει την συμπάθεια; Μόνο στα βιβλία του Ντίκ. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει κάτι τέτοιο από το ακαδημαϊκό κατεστημένο που αρνείται μέχρι και την λειτουργία των γονιδίων. Οι άνθρωποι τείνουν κατά συντριπτικό βαθμό, σε πολυφυλετικές κοινωνίες να παντρεύονται άτομα από την φυλή τους. Η αντίθετη συμπεριφορά, δηλαδή το να συμπαθείς άτομα από άλλες φυλές περισσότερο, ονομάζεται σύνδρομο williams.

Δεν είσαι στα φόρα τότε που σχολιάζαμε το δημοσίευμα που έγραφε για το σύνδρομο williams και έλεγε :
"Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι τα παιδιά με το σύνδρομο Williams αποτελούν λαμπρή εξαίρεση όσον αφορά το ρατσισμό".

Το σύνδρομο williams το έχει μια οικτρή μειοψηφία. Μόνο αυτή εξαιρείται από τον ρατσισμό λοιπόν. Μπορεί να το έχεις και εσύ. Προκαλεί και προβλήματα στην καρδιά και αδυναμία να χτίσεις μυς. Πρόκειται για βαριά ψυχανωμαλία δηλαδή...
« Last Edit: November 23, 2012, 11:55:21 pm by FringeElements »

bodiroga

 • Krasnoarmeyets (Φαντάρος)
 • Posts: 31
 • Φήμη 0
  • View Profile
 Το ακαδημαϊκό κατεστημένο αρνείται την λειτουργία των γονιδίων? Αν ήταν έτσι τα πράγματα δεν θα χρέωναν, με μηδαμινές εργαστηριακές αποδείξεις, την πλειονότητα των ψυχικών ασθενειών-καρκινωμάτων και την ολότητα των αυτοάνοσων νοσημάτων σε "προδιάθεση" και κληρονομικότητα.
 Η αλήθεια είναι ότι οι επιστημονικές έρευνες εντέλει δείχνουν ότι τα γονίδια παίζουν ένα ελάχιστο ποσοστό στην ανθρώπινη ολοκλήρωση και πορεία και συγκεκριμένα αυτό το ποσοστό θεωρείται δέκα φορές μικρότερο του αντίστοιχου της περιβαλλοντικής και εμπειρικής επίδρασης στον άνθρωπο. Λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτυσσόμαστε προκύπτουν και οι διάφορες "συμπάθειες" ή οι τάσεις, για αυτόν ακριβώς το λόγο οι γάμοι μεταξύ διαφορετικών φυλών έχουν αυξηθεί σε τρομακτικό ποσοστό σε πολυφυλετικές κοινωνίες σε αντίθεση με αυτά που φαντάζεσαι.
 
And your filthy inherited wealthyness
Is the only thing that stinks more than your arrogance
But today we`ll put an end to this
Cause today is saturday
Good old rich kid bashing day


http://www.youtube.com/watch?v=FXnmuwVN8L8

FringeElements

 • Guest
Το ακαδημαϊκό κατεστημένο αρνείται την λειτουργία των γονιδίων. Ένας σοβαρός ιατρός, ένας επιστήμονας των φυσικών επιστημών, που αφοσιώνεται στο έργο του, μπορεί να αντιληφθεί την τεράστια σημασία που παίζουν τα γονίδια στην ζωή του κάθε ανθρώπου. Δεν μπορείς να δώσεις κανένα φάρμακο για να αντιμετωπίσεις μια συγκεκριμένη ασθένεια, αν δεν ρωτήσεις πρώτα για τους προγόνους του ασθενή και τα γονίδιά του (π.χ. έχεις στο οικογενειακό σου περιβάλλον άνθρωπο που να έπασχε από το τάδε ή είσαι αλλεργικός στο τάδε). Ιατρική, βιολογία χωρίς γονίδια δεν εννοείται.

Φυσικά το ακαδημαϊκό κατεστημένο δεν είναι οι θετικοί επιστήμονες. Δεν ήταν φοιτητές βιολογίας αυτοί που πήγαν να σκοτώσουν τον Γουότσον και περισσότερο δεν είχαν ποτέ τους διαβάσει ένα βιβλίο βιολογίας ή περί εξέλιξης. Αυτοί που πήγαν να σκοτώσουν τον Watson ήταν το αποτέλεσμα του ακαδημαϊκού κατεστημένου, δηλαδή των κοινωνικών (κρατικών) επιστημών. Αυτές λοιπόν οι επιστήμες λένε ότι "τα γονίδια δεν μετράνε". Εσύ τι είπες μόλις τώρα; Ότι "τα γονίδια δεν μετράνε". Άρα είσαι και εσύ αποκύημα του ακαδημαϊκού κατεστημένου.

Πρόσεξε ότι το είδος της απόδειξης πάνω στο οποίο στηρίζεις την άποψή σου είναι το μπλα μπλα, η διαλεκτική. Δεν έχεις την όρεξη να κάτσεις στο εργαστήριο να βρεις πόσο % οφείλεται στο γονίδια η ευφυΐα. Π.χ. όλες αυτές οι τις έρευνες που το μετράνε αυτό και λένε 90% εσύ δεν τις θεωρείς επιστήμη, τις θεωρείς ρατσισμό. Θεωρείς δηλαδή τα πορίσματα των φυσικών επιστημών, αντιεπιστημονικά, όταν δεν σε συμφέρουν.

Το είδος της απόδειξης πάνω στο οποίο στηρίζεις την άποψή σου ότι τα γονίδια δεν κάνουν τίποτα και η ευφυΐα είναι μόνο κοινωνική είναι οι σοφιστείες. Λες π.χ. "τα σχολεία διαμορφώνουν την ευφυΐα" και επειδή το λες έτσι είναι. Αυτό είναι η "επιστήμη" που αναγνωρίζει το ακαδημαϊκό κατεστημένο.

Τώρα τι φαντάζομαι εγώ άσε να το φαντάζομαι. Εγώ γνωρίζω πως μιγάδες δεν έχω στον κοινωνικό μου περίγυρο και όλοι παρατηρώ ότι βλέπουν τους μιγάδες με μισό μάτι, πόσο μάλλον τους μαύρους ή τους καφέ. Και δεν βλέπω κανέναν λόγο να αλλάξει αυτό όταν καταργηθεί το κράτος. Ίσα ίσα εσύ που υποστηρίζεις ότι "νικάτε" γαντζώνεσαι όλο και περισσότερο επάνω στο κράτος μην τυχόν και χάσετε...

Εξάλλου είναι και ανώφελο να γίνει μια τέτοια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λευκός και πιστεύει πραγματικά στην φυλετική επιμειξία. Γιατί το πιστεύεις αυτό; Εγώ για παράδειγμα θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο από τους ασιάτες και τους αφρικανούς. Εσύ που υποστηρίζεις τα αντίθετα δεν το κάνεις επειδή θεωρείς τον εαυτό σου κατώτερο από τις άλλες φυλές; Δεν το κάνεις από φθόνο της δικιάς μου υπερηφάνειας; Εκτός και αν είσαι υποκριτής και μέχρι και εσένα σου αρέσουν οι λευκές περισσότερο. Σίγουρα πάντως δεν αναφέρεσαι στην ελευθερία που υπάρχει μεταξύ δυο ανθρώπων να παντρευτούν άτομα της δικιά τους φυλής ή όχι. Διότι τρέμεις το ενδεχόμενο να αφεθούν ελεύθερα τα άτομα και να αποδεχθεί και στην πράξη ότι προτιμούν άτομα της δικιάς τους φυλής, δηλαδή, να θέσουμε τις ιδέες σου προς εξέταση και να αποδειχθούν αποτυχημένες.

Αυτό το πράγμα έρχεται να κάνει ο παλαιοελευθεριακός αναρχοκαπιταλισμός. Τα άτομα όλων των φυλών θα αφεθούν πλήρως ελεύθερα, χωρίς σύνορα, χωρίς απαγορεύσεις να παντρευτούν άτομα όποιας άλλης φυλής επιθυμούν. Και εκείνοι, οι οπαδοί του κρατισμού, οι οποίοι λένε ότι τα γονίδια δεν μετράνε και οι φυσικές επιστήμες τους καταρρίπτουν, θα υποστούν για άλλη μια φορά την ήττα τους από την πραγματικότητα.

bodiroga

 • Krasnoarmeyets (Φαντάρος)
 • Posts: 31
 • Φήμη 0
  • View Profile
http://www.youtube.com/watch?v=slRyGLmt3qc
 Το ακαδημαϊκό "κατεστημένο" της ιατρικής αποτελείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από γιατρούς/διευθυντές στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της εκάστοτε χώρας, πέραν των πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Δεν τίθεται θέμα θεωρίας και πράξης στην ιατρική επιστήμη, ούτε διαφοράς απόψεων ανάμεσα στις ακαδημαϊκές έρευνες και στους γιατρούς. Ο κάθε κλινικός γιατρός ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα όσον αφορά την εξέταση και τη θεραπεία του κάθε ασθενή (φαρμακευτική αγωγή), πρωτόκολλα που δεν ακυρώνονται σε περίπτωση που ο ασθενής είναι μαύρος, άσπρος, μπλε -ορφανός ή παιδί χωρισμένων γονιών. Οι ερωτήσεις που αναφέρεις είναι αποτέλεσμα της ακαδημαϊκής άποψης που έθιξα στο παραπάνω πόστ, ότι σειρά ασθενειών(αυτοάνοσα,καρκίνοι,ψυχικές ασθένειες) για τις οποίες φείδονται κλινικών αποδείξεων όσον αφορά τα αίτια τους, είναι αποτέλεσμα κληρονομικότητας ή γονιδίων. Το βιντεάκι δείχνει τον ενθουσιώδη τρόπο με τον οποίο έγινε δεκτό αυτό το ιατρικό hype μέχρι και από τους παγκόσμιους δυνάστες. Προφανώς γιατί μυρίστικαν κέρδος και σίγησαν οι φωνές για τα τερατώδη αποτελέσματα της καπιταλιστικής κοινωνίας(περιβάλλοντος-εργασιακού,κοινωνικού και φυσικού) στην ανθρώπινη υγεία.
 Το είδος της απόδειξης που αναφέρω είναι εργαστηριακό και μετρήσιμο. Για παράδειγμα σε ένα πλήθος 100 γυναικών οι οποίες φέρουν, στο σύνολο τους, Breast Cancer Genes ένα ποσοστό κάτω του 50% εμφάνισε τελικώς καρκίνο. Στη συνέχεια από ένα πλήθος 100 γυναικών οι οποίες, στο σύνολο τους, εμφάνισαν καρκίνο του μαστού, μόνο οι 7 από αυτές φέραν το καρκινικό γονιδίωμα. Δεύτερο παράδειγμα, εργαστηριακό αυτή τη φορά, σε ποντίκια στα οποία αναγνωρίστηκε και απομονώθηκε το γονιδίωμα της μάθησης δημιουργήθηκαν δύο ισάριθμες ομάδες προς εξέταση. Στην πρώτη αφαιρέθηκε το γονιδίωμα άρα και η εκ γενετής ικανότητα για μάθηση ενώ στη δεύτερη δεν πειράχτηκε τίποτα. Η πρώτη ομάδα, ας πούμε τα "αράπικα" ποντίκια, τοποθετήθηκε σε περιβάλλον σύνθετο (ουσιαστικά με περισσότερα παιχνίδια-περισσότερα ερεθίσματα) και η δεύτερη ομάδα, τα "άρια" ποντίκια, σε ένα πρότυπο περιβάλλον (το στάνταρ περιβάλλον για ένα ποντικό εργαστηρίου, με λιγότερα ερεθίσματα σε σχέση με το πρώτο). Το αποτέλεσμα ήταν στο χρονικό τέλος του πειράματος τα ποντίκια της πρώτης ομάδας να είναι πιο έξυπνα από αυτά της δεύτερης και το περιβάλλον επικρατέστερο των γονιδίων. Τις δικές σου αποδείξεις βέβαια για την "γονιδιακή συμπάθεια"  ??? και τα υπόλοιπα αντιεπιστημονικά που αναφέρεις στο αρχικό κείμενο, ακόμα τις περιμένουμε.
 Για τα υπόλοιπα που αναφέρεις δεν μπορώ να απαντήσω καθώς πουθενά δεν έχω υποστηρίξει ότι είμαι υπέρ του κράτους, ότι πιστεύω ή δεν πιστεύω στην φυλετική επιμειξία, ότι υπάρχουν κατώτερες και ανώτερες φυλές ... Επίσης πρώτα μας λες ότι σε πολυφυλετικές κοινωνίες (όπως η νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, το λός άντζελες για τα ποσοστά που ανάφερα πρίν) οι άνθρωποι παντρεύονται κατά κόρον άτομα της ίδιας φυλής και μετά μας λες ότι τα άτομα δεν είναι ελεύθερα να παντρευτούν άτομα της επιλογής τους.Μάλλον τρόλ είσαι ...

http://en.wikipedia.org/wiki/Nature_versus_nurture
http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics
Kαι εδώ ένα φοβερό παράδειγμα της επίδρασης του περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου (σε ασθένειες "κληρονομικές")
http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_famine_of_1944

http://archive.org/details/RobertSapolsky-BiologyAndHumanBehavior 
Στον αριθμό 16, αν και αξίζουν όλα, 16. Behavior Genetics and Prenatal Environment

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BpHiFqXCYKc
http://drgabormate.com/on-the-completion-of-the-human-genome-project/
« Last Edit: November 25, 2012, 09:27:17 pm by bodiroga »
And your filthy inherited wealthyness
Is the only thing that stinks more than your arrogance
But today we`ll put an end to this
Cause today is saturday
Good old rich kid bashing day


http://www.youtube.com/watch?v=FXnmuwVN8L8

Aragorn_JY

 • Krasnoarmeyets (Φαντάρος)
 • Posts: 22
 • Φήμη 0
  • View Profile
Ρε μαλακες υπαρχει ακομα αυτος ο βοθρος??? Σημερα εκανα εγγραφη και παρατηρησα οτι υπαρχουν πολυ λιγοτερες ομαδες που μπορουμε να κανουμε join. Απαιτω μια απαντηση για αυτο το θεμα, καθως αυτα τα groups αφορουν μονο τα κομματοσκυλα. ΑΠΑΙΤΩ ΑΜΕΣΑ μια απαντηση απο τα μουνοπανα αυτου του μπουρδελου!
« Last Edit: November 25, 2012, 10:15:30 pm by Aragorn_JY »

FringeElements

 • Guest
Ρε μποντιτρόμπα πες μου τι πράγμα δεν καταλαβαίνεις;

Η ευφυΐα
είναι
85%
κληρονομική

Τι από όλα αυτά δεν καταλαβαίνεις; Αυτό λέει η ιατρική, η βιολογία, τα μαθηματικά και οι θετικές επιστήμες εν γένει.

Οι άντρες είναι πιο δυνατοί από τις γυναίκες. Αν πάρεις μια γυναίκα και την βάλεις σε ένα γυμναστήριο ενώ πάρεις έναν άντρα σαν και σένα και τον βάλεις μπροστά από τις τσόντες στον υπολογιστή τότε ναι θα δεις την γυναίκα να σε δέρνει. Αν βάλεις ένα κυπαρίσσι σε λίγο φως θα το δεις μικρότερο από τον θάμνο; Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν υπάρχει η γεννετικότητα της σωματικής δύναμης; Ότι κυπαρίσσι γίνεσαι και δεν γεννιέσαι; Έχουν όλα αυτά που μας λες σχέση με τον πραγματικό κόσμο; Με μια ελεύθερη κοινωνία; Είναι ηθικό και πρέπον να χτιστεί ένα πελώριο κράτος να βάζει τα αγοράκια στις τσόντες και τις γυναίκες στο γυμναστήριο; Τι ψάχνεις τώρα; Να με κάνεις να αλλάξω την θέση, ξέχασέ το. Να αποδείξεις ότι η θέση είναι λάθος και αυτό ξέχασέ το. Πήγαινε καλύτερα να δείρεις τον νομπελίστα. Δεν τα λες αυτά επειδή είσαι επιστημονικός. Ούτε σε ενδιαφέρει να είσαι επιστημονικός. Τα λες επειδή είσαι μαλάκας.

Είσαι ψυχασθενής. Βλέπεις ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο έξυπνοι από εσένα και ζηλεύεις. Ύστερα σκέφτεσαι, πως μπορεί να σταματήσει το μαρτύριό σου. Και καταλήγεις ότι πρέπει να γίνουμε όλοι ίσοι. Ούτε πρέπει, ούτε μπορεί.

Race and Intelligence (Make the World Flat)

bodiroga

 • Krasnoarmeyets (Φαντάρος)
 • Posts: 31
 • Φήμη 0
  • View Profile
Να με κάνεις να αλλάξω την θέση, ξέχασέ το. Να αποδείξεις ότι η θέση είναι λάθος και αυτό ξέχασέ το.
Περαστικά σου 15χρονε "καπιταλιστή".
And your filthy inherited wealthyness
Is the only thing that stinks more than your arrogance
But today we`ll put an end to this
Cause today is saturday
Good old rich kid bashing day


http://www.youtube.com/watch?v=FXnmuwVN8L8

FringeElements

 • Guest
Προσέθεσα έναν δύσκολο τομέα "Προστασία και Δικαιοσύνη", ο οποίος καθιστά τον Παλαιοελευθεριακό Αναρχοκαπιταλισμό ασυναγώνιστη ιδεολογία. Κάντε κριτική. Τι άλλο να βάλω;