Author Topic: Ο Εθνικοσοσιαλισμός κατά τον Rudolf Hess  (Read 45 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Εθνικόφρων

 • Krasnoarmeyets (Φαντάρος)
 • Posts: 78
 • Φήμη 0
  • View Profile
  • http://sshellas88.wordpress.com/
Ο Εθνικοσοσιαλισμός πιστεύει ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να ζήσεις και συνεπώς δύο τύποι κοινωνικής συμβίωσης.Από την μία έχουμε τον υλιστικό τρόπο διαβίωσης όπου τα άτομα επιδιώκουν την ευτυχία μέσω της απόκτησης υλικών αγαθών και πλούτου.Από την άλλη υπάρχει ο δρόμος προς την αρίστευση του Ιδεαλισμού-ή της ευγένειας-με τα άτομα να επιδιώκουν Ιδεαλιστικούς σκοπούς πέρα από τις βασικές υλικές ανάγκες.Ο εθνικοσοσιαλισμός πιστεύει ότι ο υλιστικός τρόπος ζωής είναι παρηκμασμένος-σπατάλη χρόνου,σπατάλη του εξελικτικού δυναμικού του ανθρώπου.

Επιπλέον,ο Εθνικοσοσιαλισμός πιστεύει ότι η ζωή ενός ατόμου είναι καλύτερη,πιο πλήρης όταν ο Ιδεαλιστικός σκοπός ο οποίος επιδιώκεται είναι σε συμφωνία με τη θέληση της φύσης.Αυτό πηγάζει από την θεώρηση του Εθνικοσοσιαλισμού ότι εμείς,ως ανθρώπινα όντα είμαστε μέρος της φύσης και υπαγόμαστε στους νόμους της φύσης.Ολες οι άλλες φιλοσοφίες,πολιτικές θεωρίες και θρησκείες εκτιμούν ότι εμείς,ως ανθρώπινα όντα είμαστε κάπως πιο πάνω διαφορετικοί ή και διαχωρισμένοι από την φύση και τους νόμους της.
Ενας από τους θεμελιώδεις στόχους του Εθνικοσοσιαλισμού είναι να συνεχίσει τη δουλειά της φύσης δημιουργώντας άτομα καλύτερα,πιο εξελιγμένα,δημιουργώντας έτσι καλύτερη,πιο εξελιγμένη και πιο πολιτισμένη κοινωνία για τα άτομα που ζουν μέσα σε αυτήν.Ο Εθνικοσοσιαλισμός πιστεύει ότι καλύτερα άτομα μπορούν να γίνουν μόνο όταν βάλουν ως στόχους υψηλά ιδανικά.Ατομα δηλαδή
που θέλουν να αυτοβελτιωθούν με την προσωπική τους δράση η οποία εκπορεύεται από την θέλησή τους.Αυτά τα άτομα προασπίζονται την κοινωνία και αποτελούν θεματοφύλακες αυτών των αξιών οι οποίες δημιουργούν την προσωπική καταξίωση του ατόμου και βοηθούν στην προσωπική αλλαγή.
Σύμφωνα με τον εθνικοσοσιαλισμό αυτές οι αξίες είναι η Τιμή,η Αφοσίωσις και το Καθήκον.Αυτές μόνο οι αξίες δημιουργούν τον σωστό τύπο του Ιδεαλιστή,αυτού δηλαδή του οποίου οι σκοποί και οι επιδιώξεις είναι αγνοί.Ενα πολιτισμένο άτομο είναι ένα πιο εξελιγμένο άτομο,κάποιο δηλαδή με ανώτερη,ευγενέστερη προσωπικότητα.Επιπλέον είναι καθήκον του κάθε ευγενούς ανθρώπου να δρα σε συμφωνία με τα έργα και τη θέληση της φύσης.
Σύμφωνα με τον εθνικοσοσιαλισμό,το volk-η φυλή-είναι ο τρόπος με τον οποίο η φύση δουλεύει για τον Εθνικοσοσιαλισμό,το volk είναι εκδήλωση της φύσης αφού οι δεσμοί μεταξύ volk και φύσης είναι άρρηκτοι.Τα διαφορετικά volk τα οποία υπάρχουν στο ανθρώπινο είδος είναι έκφραση της διαρκούσης εξέλιξης της φύσης που έδρασε στο ανθρώπινο είδος αιώνες για να δημιουργήσει την ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα.Συνεπώς το volk είναι έκφραση της ανθρώπινης φύσης-της ανθρώπινης ταυτότητας.Σύμφωνα με αυτό ο Εθνικοσοσιαλισμός επιθυμεί τη διατήρηση και την εξέλιξη με τρόπο ευγενή όπως του volk.Οι άλλες φιλοσοφίες,πολιτικές και θρησκευτικές θεωρίες επιθυμούν την καταστροφή του volk δημιουργώντας πολυφυλετικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
Ωστόσο αυτό που πρέπει να τονιστεί στον Εθνικό Σοσιαλισμό,αφού βασίζεται πάνω στην τιμή,είναι ότι κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτως φυλής ή πολιτισμού πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον δέοντα σεβασμό.Πράττοντας το αντίθετο είναι σε ευθεία αντίθεση με την ηθική του Εθνικοσοσιαλισμού ο οποίος βασίζεται στην έννοια της Τιμής.
Για τον εθνικοσοσιαλισμό το θεμελιώδες νόημα της ύπαρξης μας ως άτομα είναι να συνεχίζουμε σε όλα τα επίπεδα την εργασία της φύσης.Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει να αγωνιζόμαστε για να βελτιωθούμε κρατώντας ψηλά τις έννοιες της Τιμής,της Αφοσίωσης και του Καθήκοντος.Τούτο σημαίνει ότι πράττοντας το καθήκον μας με ευγένεια και πολιτισμένα αγωνιζόμενοι για την διατήρηση του volk στο οποίο ανήκουμε και τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν το volk μας ξεχωριστό από τα υπόλοιπα.Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα ήθη,η ψυχή,ο χαρακτήρας,η κουλτούρα της εθνολαϊκής κοινότητας.Σύμφωνα λοιπόν με τον Εθνικό Σοσιαλισμό,ο χαρακτήρας του ανθρωπίνου είδους εκφράζεται μέσω των εννοιών της τιμής,της γόνιμης περιέργειας και δημιουργικής εξερεύνησης και αυτά τα πράγματα συγκροτούν την ουσία της ανθρώπινης φύσης.
Οι θεμελιώδεις αρχές του Εθνικοσοσιαλισμού-η βάση της ηθικής του Εθνικοσοσιαλισμού-είναι οι τρεις αξίες της Τιμής,της Αφοσίωσης και του Καθήκοντος.Ο Εθνικοσοσιαλισμός μάχεται για την προστασία αυτών των αξιών.Ο εθνικοσοσιαλιστής είναι αυτός του οποίου η ζωή διέπεται από αυτές τις θεμελιώδεις Αρχές.
Συνεπώς ο γνήσιος εθνικοσοσιαλιστής αγωνίζεται για την τιμή του,είναι αφοσιωμένος σε αυτά που ορκίστηκε να προστατεύει και αυτός ο οποίος εκπληρώνει στο έπακρο το εθνικοσοσιαλιστικό του καθήκον.Ο ρόλος αυτών των αξιών είναι να εκπολιτίζουν,διότι αυτές οι αξίες είναι εκείνες που κάνουν το άτομο να έχει πολιτισμό και ευγένεια.Αυτές οι αξίες εκπέμπουν το πνεύμα της ευγένειας και του πολιτισμού.
Συνεπαγωγικά οι αξίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν ένα άτομο στην αυτοβελτίωσή του.Μια εσωτερική προσωπική επανάσταση μπορεί να επιτευχθεί μέσω του θριάμβου της Ατομικής Θέλησης και με οδηγό αυτές ακριβώς τις αξίες.

Η ΤΙΜΗ

Η Τιμή βασικά είναι το φυσικό ένστικτο μιας ευγένειας η οποία οικοδομείται συνειδητά και αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός κώδικα Τιμής.Κάποια πράγματα είναι δίκαια και κάποια άδικα.Ενα άτομο με ευγένεια-κάποιος με ευγενή αίσθηση του δικαίου-γνωρίζει και ξεχωρίζει μεταξύ δικαίου και αδίκου.Η τιμή καθορίζει την προσωπική συμπεριφορά και τα υψηλά επίπεδα της προσωπικής συμπεριφοράς τα οποία απαιτεί η έννοια της Τιμής καθορίζονται μέσω αυτού του κώδικα.Το πιο σημαντικό απ όλα είναι πως,ένα άτομο με Τιμή πρέπει να είναι προετοιμασμένο να πεθάνει ακόμη και από τα δικά του χέρια,παρά να ατιμαστεί.Εάν κάποιος δεν είναι προετοιμασμένος να το κάνει αυτό ή αν δεν το κάνει για την τιμή του,δεν ζει με έντιμο τρόπο.Η τιμή είναι ένας σκληρός τρόπος για να ζει κάποιος και αυτοί οι οποίοι είναι έντιμοι,έχουν ισχυρό χαρακτήρα και αγνότητα στους σκοπούς τους.Είναι καλύτερα,πιο ευγενή,πιο πολιτισμένα και πιο εξελιγμένα άτομα εξ αιτίας αυτού.

Η ΑΦΟΣΙΩΣΗ

Η Αφοσίωση όπως και η τιμή είναι απλό να την κατανοήσει κανείς και δύσκολο στο να την εφαρμόσει.Η Αφοσίωση είναι το να είσαι αληθής σε ένα άτομο στο οποίο ορκίστηκες να είσαι αφοσιωμένος.Η αληθινή αφοσίωση σημαίνει να παίρνεις όρκο αφοσίωσης και πίστης σε ένα συγκεκριμένο άτομο και πότε να μην προδώσεις τον όρκο σου.Ενας όρκος αφοσίωσης μπορεί να σπάσει με δύο τρόπους : Α) Με το θάνατο του ατόμου στο οποίο ορκίστηκες αφοσίωση και Β) με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του εαυτού σου και του ανθρώπου που ορκίστηκες.Ετσι η αληθής αφοσίωση,όπως και η τιμή,θέτει υψηλά πρότυπα για έναν άνθρωπο και απαιτεί πειθαρχία.Στη βάση της η αφοωσίωση σημαίνει συντροφικότητα,η αληθής αφοσίωση σημαίνει να είσαι σύντροφος με το άτομο στο οποίο ορκίστηκες αφοσίωση κάποτε,να μην απογοητεύεις και να μην εγκαταλείπεις τους συντρόφους σου.Η αληθινή αφοσίωση σημαίνει να βοηθάς και να συνδράμεις τους συντρόφους σου ακόμη και όταν σου είναι προσωπικά δύσκολο ή ακόμη και αν αυτό σημαίνει τον θάνατό σου.Η αληθής αφοσίωση σημαίνει να θέτεις τον εαυτό σου (π.χ. τις απόψεις σου) σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το άτομο στο οποίο ορκίστηκες αφοσίωση.

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

Το καθήκον είναι η υποχρέωσή ενός ατόμου να κάνει αυτό που είναι αναγκαίο και έντιμο.Συνεπώς υπάρχει καθήκον να είσαι ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΣ σε εκείνους που ορκίστηκες αφοσίωση.Υπάρχει καθήκον να ζεις με ΕΝΤΙΜΟ τρόπο.Για έναν εθνικοσοσιαλιστή υπάρχει το καθήκον να προωθεί τον εθνικοσοσιαλισμό,το καθήκον να προσπαθεί να δρα σε συμφωνία με την θέληση της φύσης,διατηρώντας,υπερασπίζοντας και εξελίσσοντας το volk στο οποίο ανήκει.Τέλος,το καθήκον να αγωνίζεται για προσωπική διάκριση.Η παράβλεψη του καθήκοντος κάποιου είναι ατιμωτική πράξη και δείγμα αδυναμίας χαρακτήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό.Η μητέρα του Rudolf Hess ήταν ελληνικής καταγωγής,και η οικογένειά της κατοικούσε στην Αίγυπτο.Ακόμη ένας μεγάλος άνδρας με ελληνικό αίμα !
http://sshellas88.wordpress.com/rudolf-hess/
Η μεγάλη δύναμη του ολοκληρωτικού κράτους είναι ότι αναγκάζει αυτούς που το φοβούνται να το μιμηθούν.
Αδόλφος Χίτλερ

Share on Facebook Share on Twitter


National Bolshevik

 • Νταβατζής
 • Komkor
 • *****
 • Posts: 1633
 • Φήμη -3
  • View Profile