Author Topic: ΛΕΞΙΚΟΝ - ΜΕΡΟΣ Ά  (Read 2044 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Blasphemus

  • Guest
ΛΕΞΙΚΟΝ - ΜΕΡΟΣ Ά
« on: September 24, 2013, 12:49:02 am »
Ψωλάντερο = Τὸ κωλάντερο ποὺ σφυροκοπήθη ἀνηλεῶς ἁπὸ ψωλὲς σὲ μικρὴ ἡλικία, μὲ ἀποτέλεσμα ὡρισμένα ὑπολείμματα πουτσοκεφάλων καὶ ψωλοσκούφων νᾶχουν συγχωνευτεῖ μέσα στοὺς ἱστούς του, οἱ ὁποῖοι πέρασαν ἁπὸ πάνω τους καθῶς ἀκόμη ἀναπτύσσονταν ἑνῶ οἱ ψωλὲς εὑρίσκοντο ἀκόμα μέσα στὸ κῶλο τοῦ ἀντικειμένου.

Πιποσώληνο = Ὁ οἰσοφάγος στὴ καθαρεύουσα.

Μουνόσκυλο = Διασταύρωσι πουτάνας καὶ σκύλου. Τὸ ἀποτέλεσμα αὑτὸ ἐπιτυγχάνεται α) ὅταν ἡ πουτάνα, ἐν εἴδει ἀστείρευτης ψωλολαγνείας, ἐπιδιδόταν σὲ συνεχόμενα γαμήσια μὲ σκύλους, οἱ ὁποῖοι καὶ τὴν κατέστησαν ἔγκυο καθῶς ἡ ποσότητα τῶν σπερμάτων τους μέσα της ἧταν τόσο μεγάλη ποὺ ἐκτάθηκε στὴ μήτρα, καὶ β) ὅταν μέσω πειράματος ἡ πουτάνα συγχωνεύεται μὲ τὸ γαμώσκυλο μέσα στὴν ἱδία ὁντότητα καὶ ἀφομοιώνει τὰ γονίδιά του, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ DNA της νὰ ἐξελίσσεται ἀναλόγως. Τὸ μουνόσκυλο ἔχει κατ' ἐξοχὴν καφὲ χρῶμα, στέκεται καμπουριαστὰ στὰ δύο πόδια, τοῦ κρέμονται σάλπιγγες ἁπ' τοὺς κροτάφους ἀντὶ γιὰ ἀφτιά, ἔχει μία οὑρήθρα ἀντὶ γιὰ μύτη, καὶ ἀντὶ γιὰ μουσούδα δύο μουνόχειλα ἁπ' τὰ ὁποῖα παράγονται παραμορφωμένοι ἥχοι, ἑνῶ ἕνα τρίτο κρεμάμενο μουνόχειλο ἀντικαθιστᾶ τὴν γλώσσα του.

Πουστογέννημα = Τὸ μωρὸ ποὺ ἀναπτύσσεται μέσα στὸ κῶλο ἑνὸς ἀρσενικοῦ ἀντικειμένου. Τὸ ἐν λόγω ἀντικείμενο παρουσιάζει πρήξιμο τῆς σπονδυλικῆς στήλης ἀντὶ τῆς κοιλιᾶς, καὶ τὸ παιδὶ σκάει μύτη μὲ τὸ γονίδιο τοῦ πουστόπουστα.

Πουστόπουστας = Τὸ ἀρσενικὸ ἀντικείμενο ποὺ παρουσιάζει ἀξιωσημείωτη πουστιά, μὴ συγκρινόμενη μὲ τὴν τυπική. Τὰ χαρακτηριστικά της εἷναι ἡ τυφλὴ ἐπιθυμία γιὰ ἅλλο ἀρσενικὸ παντῶς φυλῆς ἣ εἵδους (συμπεριλαμβανομένων τῶν γαμώζωων).

Ἀρχιδοκουδουνίστρα = Ἡ ὕπαρξι ὑπολειμμάτων ἀρχιδόμπαλων μέσα στὸν ἐγκέφαλο, μὲ τὸν λαιμὸ τοῦ ἀντικειμένου νὰ ἀντικαθιστᾶ τὸν ἄξωνα τῆς κουδουνίστρας. Τὰ ἐν λόγω ἀρχίδια, ἑὰν ἀναπτυχθοῦν, κουδουνίζουν ἐκτενῶς ἐντὸς τοῦ κεφαλιοῦ, προκαλῶντας στὸ ἀντικείμενο πονοκέφαλο καὶ ἡμικρανίες.

Καρκινόμαζα = Ἡ σκληρὴ μάζα ἀπροσδιορίστου μεγέθους καὶ σχήματος ποὺ ἐδημιουργήθη ἁπ' τὴν ὕπαρξι πολλαπλῶν καρκίνων, κυρίως στὸ κωλάντερο, στὴ μήτρα, στὰ νεφρὰ καὶ στὸ στομάχι.

Χυσοπήχτρα = Τὸ μηχάνημα ποὺ πήζει τὰ χύσκια μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία τοῦ θρεπτικοῦ χυσοχυμοῦ μετὰ τὸ ἄρμεγμα.

Χυσοπολτός = Ἡ πουτάνα ποὺ ὁργώθηκε μὲ κομπρεσὲρ μετὰ ἁπ' τὴ παρτούζα.

Χυσόσπογγος = Τὸ ἀντικείμενο ποὺ ἀφομοιώνει μὲ περισσὴ μανία ἑντὸς τῶν κυττάρων του τὰ χύσκια ποὺ δέχεται.

Ἀπορροφητῆρας = Ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν χυσόσπογγο, ὁ ἀπορροφητῆρας ρουφάει τὰ χύσκια ἁπ' τὸ κῶλο, τὸ μουνὶ ἢ τὸ στόμα καὶ τὰ ἀποβαλλει ἁπὸ τὴν τρύπα τῆς ἄλλης ἄκρης του, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀφαλοῦ, ὥστε νὰ ἦναι ξανὰ εἱς θέσιν νὰ λάβη περισσώτερα.

Ἱριδόσπερμα = Σὲ περίπτωσι ποὺ τὰ χύσκια δὲν βρίσκουν ἐλεύθερο χῶρο μέσα στὰ ἥδη χυμένα ἐγκεφάλια τοῦ πειράματος, ἐπομένως στάζουν ἁπ' τὶς ματότρυπες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μοιάζουν μὲ λιωμένες σταγόνες τοῦ σκληροῦ χιτῶνος.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΙΣ - "Θὰ σὲ ξεκοιλιάσω στὸ γαμῆσι" σημαίνει "Θὰ σὲ ξεκοιλιάσω ἑνῶ σὲ γαμάω," ὄχι ὅτι θὰ φτάσουν τὰ ψωλόχια μου στὴ κοιλιά σου, κατάλαβες, ρε θηλυκὸ γαμώσπερμα ξοφλημένης πουτάνας; Ε;

Σούβλα = Ἡ ὑπεράνθρωπη ψωλή μου.

ΓΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ μαχαῖρι = Αὑτὸ μὲ τὸ ὁποῖο ταΐζουμε τὰ κωλάντερα τῶν γαμώζωων. Γνωστὸ καὶ ὥς "ΓΚΤΗΝΟΒΑΤΙΚΟ".

Tabon - Ἐξαγωνικὰ shuriken =  Ὁ μοντέρνος ἀντικαταστάτης τοῦ "Ἀχλαδιοῦ", τουτέστιν, τὸ μηχάνημα ποὺ ἔμπηγαν στὰ μουνιὰ τῶν μοιχαλίδων κατὰ τὸν μεσαίωνα, ὅπου καὶ ἄνηγε πετάγοντας τὶς μήτρες καὶ τὶς σάλπιγγές τους ἁπὸ 'δῶ καὶ ἁπὸ 'κεῖ. Ἡ μοντέρνα αὑτὴ παραλλαγὴ τοῦ ἐν λόγω μηχανήματος ἔχει κοφτερὲς ἐγκωπὲς πάνω του, σὰν τὰ ἀστέρια τῶν νίντζα (ἑκείνων τῶν ξεκωλιάρηδων κινέζων μὲ τὶς ὑφασμάτινες μάσκες).

Τσιμπουκώστρα = Ὁ λαιμὸς τῆς πουτάνας. Διακρίνεται ἁπὸ ἐξογκωμένο λαρύγγι ποὺ μοιάζει μὲ καρκίνο.

Ὁ μονόχειρ λυκάνθρωπος = Ἀποτυχημένο πείραμα μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία εξελιγμένου λυκανθρώπου. Νεκρόφιλος καὶ κωλομπαρᾶς. Ἐπιδίδεται σὲ σκυλεύσεις καὶ κομμάτιασμα διαβρωμένων οὐρήθρων πτωμάτων ποὺ ἔχουν πεταχτῆ ἄθαφτα (ὅπως τοῦ γνωστοῦ τραβεστὶ Σωλωμοῦ Σωλωμοῦ). Οἱ πνιχτὲς καὶ παραμορφωμένες του κραυγές ἡχοῦν στὴν ἀτμόσφαιρα διαφόρων νεκροταφείων ὅπου πάει νὰ εὕρη τὸ ταίρι του. Ἁφοῦ τὸ εὑρίσκη, τὸ ξεθάβει, καὶ πλέον μπορεῖ νὰ φανῆ ἡ σκιά του στοὺς στοιχιωμένους τοίχους τοῦ νεκροταφείου, νὰ τρέχη μανιωδῶς γιὰ νὰ πάρη τὸ πτῶμα στὴ σπηλιά του. Ὑπῆρχε καὶ βίντεο ἁλλὰ ἕνας ἀηδιαστικὸς ψωλάραπας τὸ ἀντικατέστησε μὲ τὴν γκέικη καὶ φιλήδονη φωνή του.

Δὲν πειράζει. Βρῆκα καλλίτερο βίντεο. Ἣ τὸ γυρνᾶς στὸ 1:44 ὅπου εἷναι ἡ γαμάτη σκηνή, ἢ τὸ βλέπεις ὅλο γιὰ νὰ γνωρίσης πρωτίστως λίγο τὸ θύμα, κάτι ποὺ εἷναι ἀκόμα πιὸ ἀστεῖο.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VJX2ex_6m_k

Blasphemus

  • Guest
Re: ΛΕΞΙΚΟΝ - ΜΕΡΟΣ Ά
« Reply #1 on: September 24, 2013, 05:48:21 pm »
http://daemon.e-e-e.gr/files/nov-2007.html

http://xysotaphi.blogspot.gr/


ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΠΙΝΕΛΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

09-11-2007 21:43
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΥΒΡΕΙΣ


ΜΑΛΑΚΑΣ - ΜΑΛΑΚΩ

ΜΑΛΘΑΞ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ. ΕΚ ΤΟΥ ΜΑΛΘΑΚΟΣ-Η / ΜΑΛΘΑΚΟΤΗΣ. Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΥΒΡΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. ΑΡΧΙΚΩΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΥΝΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΕΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑΝ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΜΑΛΘΑΚΟΤΗΤΟΣ-ΜΑΛΑΚΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΝ ΤΟΥ. Ο ΜΑΛΑΚΑΣ-ΑΥΝΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΕΣΗ ΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΝ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΡΥΦΗΛΟΥ ΒΙΟΥ. Η ΛΕΞΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΒΡΙΣΙΝ. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙ: ΜΑΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ-Η-Ο, ΚΩΛΟΜΑΛΑΚΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΑΣ, ΑΡΧΙΜΑΛΑΚΑΣ, ΠΑΛΙΟΜΑΛΑΚΑΣ, ΜΑΛΑΚΑΡΧΗΓΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΛΕΞΙΣ ΜΑΛΑΚΙΣΤΗΡΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗ ΩΣ ΣΥΝΩΝΥΜΟΣ, ΔΙΟΤΙ Η ΚΑΤΑΛΗΞΙΣ «–ΤΗΡΙ» ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΣΤΟΧΟΥ (ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ, ΨΑΧΤΗΡΙ, ΠΟΤΗΡΙ, ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ Κ.ΛΠ.). ΕΠΟΜΕΝΩΣ «ΜΑΛΑΚΙΣΤΗΡΙ» ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟΝ ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΥΒΡΙΣ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΟΝ ΥΠΟΝΝΟΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ ΑΥΤΟ «ΒΑΡΑΗ ΜΑΛΑΚΙΕΣ» ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ Ἠ ΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ.


ΠΟΥΣΤΗΣ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΥ ΙΣΤΑΤΑΙ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ «ΚΑΘΕΤΑΙ» ΔΗΛΑ ΔΗ ΔΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗ ΑΣΕΛΓΕΙΑ. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΝ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ) ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΝ, ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑΝ ΥΒΡΙΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥΣΤΡΑ, ΠΟΥΣΤΑΡΑ, ΠΟΥΣΤΑΡΙΟ, ΠΟΥΣΤΑΚΙ, ΠΟΥΣΤΡΑΚΙ, ΠΟΥΣΤΡΟΝΙ, ΠΟΥΣΤΑΡΔΕΛΙ, ΠΟΥΣΤΡΙΓΓΟΣ, ΠΟΥΣΤΑΚΟΣ.


ΒΛΑΚΑΣ

ΑΡΧΑΪΣΤΙΣΤΙ ΒΛΑΞ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΗΛΙΘΙΟΝ. ΕΤΥΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ «ΒΛΑΠΤΩ», ΔΗΛΑ ΔΗ Ο ΒΛΑΞ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΒΛΑΒΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΤΟΥ. ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ «ΒΛΑΜΜΕΝΟΣ–Η», ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ ΔΗΛΑ ΔΗ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΒΛΑΒΗ ΕΝ ΤΩ ΒΙΩ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΥΧΙ Ο ΕΚ ΓΕΝΝΕΤΗΣ ΒΛΑΞ. ΠΑΡΑΛΛΑΓΑΙ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΟΥΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΑΙ ΗΧΟΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΜΠΕΤΟΒΛΑΚΑΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΚΑΜΑΛΑΚΑΣ.


ΑΡΧΙΔΙ-ΑΡΧΙΔΩ

ΕΚ ΤΟΥ ΟΡΧΙΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΡΕΝΟΣ). ΑΡΧΙΚΩΣ ΔΗΛΟΙ ΑΤΟΜΟ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΚΑΚΕΝΤΡΕΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΔΙΑ ΕΞΥΒΡΙΣΙΝ.


ΠΑΠΑΡΙ

(ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΝ: ΠΑΠΑΡΙΑ). ΤΟ ΡΗΜΑ ΠΑΠΑΡΙΑΖΩ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΛΙΑΖΩ ΚΑΙ ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΟΙ ΟΡΧΕΙΣ ΠΑΠΑΡΙΑΖΟΥΝΕ ΣΥΧΝΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΙΩΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΜΟΡΦΗΝ ΕΣΤΑΦΙΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΚΡΕΜΑΜΕΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΑΠΕΔΟΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΩΣ «ΠΑΠΑΡΙΑ». Η ΛΕΞΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΕΚΤΑΘΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΑΛΛΟΝ.


ΠΟΥΤΑΝΑ

ΛΕΞΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΥΤΑΝΟΣ, ΠΟΥΤΑΝΑΡΙΟ, ΠΟΥΤΑΝΑΚΙ.


ΠΟΡΝΗ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΝΥΜΙ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΠΩΛΩ». ΣΥΝΩΝΥΜΟΝ ΤΟΥ «ΠΟΥΤΑΝΑ». Η ΠΟΡΝΗ ΠΩΛΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΔΙΑΚΟΡΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΝ ΥΛΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ: ΠΟΡΝΙΔΙΟ.


ΚΑΡΙΟΛΗΣ-ΚΑΡΙΟΛΑ

«ΚΑΡΙΟΛΑ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΟΝ, Η ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΕΙΣ ΕΡΩΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΠΤΥΞΙΝ ΑΡΡΕΝΟΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΡΘΙΩΣ ΥΠΟΒΑΣΤΑΖΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΣΚΕΛΩΣ ΘΗΛΕΩΣ. ΤΟ ΕΠΙΠΛΟΝ ΑΥΤΟ ΟΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ». ΔΗΛΟΙ ΤΗΝ ΧΑΛΑΡΩΝ ΣΑΡΚΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑΝ ΘΕΣΙΝ ΜΥΡΙΑΚΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ, EIΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΩΣ ΚΑΡΙΟΛΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΟΡΙΛΛΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΒΗΤΟΡΩΝ ΤΗΣ. ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΚΑΡΟ, ΚΑΡΟΥΛΙ, ΚΑΡΟΤΣΙ, ΚΑΡΟΤΣΑ.


ΞΕΚΩΛΙΑΡΗΣ-ΞΕΚΩΛΙΑΡΑ

ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΞΕΚΕΚΩΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΞΕΚΩΛΙΑΣΜΕΝΟΣ. ΕΚ ΤΟΥ «ΕΚ» ΚΑΙ «ΚΩΛΟΝ», ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΣΗΜΑΙΝΟΝ «ΕΝΤΕΡΟΝ». Ο ΕΧΩΝ ΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟΝ ΤΟΥ (ΚΩΛΟΝ) ΚΕΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΣΟΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΒΑΘΜΟΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛHΤΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ, ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ «ΝΑ ΤΟΥ ΦΕΥΓΕΙ Ο ΚΩΛΟΣ / ΝΑ ΤΟΥ ΞΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΣΟΥΦΡΑ». ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΞΕΚΩΛΟ (ΕΞΩ+ΚΩΛΟΣ) ΔΙΑ ΤΑ ΘΗΛΕΑ ΧΑΛΑΡΩΝ ΗΘΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΟΥΤΩΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΘΕΑΜΑΝ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΝ ΤΑΣ ΣΑΡΚΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΩΝΥΜΟΝ ΤΟΥ «ΞΕΚΩΛΙΑΡΑ» ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΞΕΚΩΛΩ.


ΚΩΛΟΣ

ΑΡΧΙΚΩΣ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑ «ΕΝΤΕΡΟΝ» Η ΛΕΞΙΣ ΑΥΤΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟΝ ΄Η / ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΛΟΥΤΟΥΣ (ΚΩΛΟΜΕΡΙ = ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ). ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟΣ ΩΣ ΥΒΡΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΟΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥΣ ΥΒΡΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΕΜΦΑΣΙΝ – ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΠΙΛΟΙΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΒΡΕΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΚΩΛΟΠΟΥΣΤΑΣ, ΚΩΛΑΡΧΙΔΟ, ΚΩΛΟΜΑΛΑΚΑΣ, ΚΩΛΟΚΑΡΙΟΛΑ, ΚΩΛΟΜΟΥΝΟ / ΚΩΛΟΜΟΥΝΙ Κ.Λ.Π.). ΣΥΝΩΝΥΜΟΝ ΤΟΥ «ΚΩΛΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΠΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ. ΣΥΝΗΘΕΣΤΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η «ΒΑΛ’ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΩΛΟ ΣΟΥ» ΄Η «ΒΑΛ’ΤΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΣΟΥ» ΄Η «ΣΤΗΝ ΠΑΤΟΥΡΑ ΣΟΥ» ΟΤΑΝ ΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΙΝ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΤΟΥ ΥΒΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ.


ΞΕΣΚΙΣΤΡΑ – ΞΕΣΚΙΣΜΕΝΟΣ–Η

ΕΚ ΤΟΥ «ΕΚ» ΚΑΙ «ΣΚΙΖΩ». ΞΕΣΚΙΣΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΟΙ ΤΗΝ ΑΚΟΡΕΣΤΗΝ ΣΑΡΚΙΚΩΣ ΓΥΝΑΙΚΑΝ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΞΟΡΜΑΕΙ ΕΙΣ ΑΤΟΜΟΝ ΚΑΙ ΣΚΙΖΕΙ ΤΑΣ ΣΑΡΚΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΝ ΑΥΤΩΝ. «ΞΕΣΚΙΣΜΕΝΟΣ» ΚΑΙ «ΞΕΣΚΙΣΜΕΝΗ» ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ.


ΠΟΥΤΣΑ / ΠΟΥΤΣΟΣ

ΦΑΛΛΟΣ. ΕΚ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ «ΠΟΥΤΣΟ» ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΒΡΩΜΙΚΟΣ (ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ «ΠΟΥΤΣΕΝ» = ΚΑΘΑΡΙΖΩ).


ΨΩΛΗ

ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΘΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΣΗΜΑΙΝΩΝ «ΦΑΛΛΟΣ». ΣΠΑΝΙΩΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΨΩΛΙ (ΟΥΔ.).


ΜΟΥΝΙ

ΑΙΔΟΙΟΝ. ΕΚ ΤΟΥ «ΜΟΥΝΟΥΧΙΖΩ» (ΕΥΝΟΥΧΙΖΩ).


ΣΑΡΔΕΛΛΑ

ΑΛΛΕΩΣ ΤΟ ΜΟΥΝΙ. ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΔΥΟΥΣΑΣ ΑΛΜΥΡΗΣ ΔΥΣΩΔΙΑΣ (ΜΟΥΝΟΨΑΡΙΛΑ). ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΓΑΤΑΚΙ» ΚΑΙ «ΠΡΑΜΑ».


ΜΥΤΖΗΘΡΑ

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΛΠΙΚΑ ΥΓΡΑ ΕΙΣ «ΑΡΓΚΩ». Η ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΑΝΑΔΥΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΟΣΜΗΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΜΟΙΑΝ ΑΛΜΥΡΑΝ ΓΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΑΚΩΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΠΑΝΙΩΤΕΡΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η «ΤΥΡΟΚΑΦΤΕΡΗ».


ΧΑΜΟΥΡΑ

«ΧΑΜΟΥΡΕΥΟΜΑΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΕΡΙΠΤΥΣΣΟΜΑΙ ΕΡΩΤΙΚΩΣ ΜΕΤ’ ΑΤΟΜΟΥ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ (ΓΑΜΗΣΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΙ) ΕΡΩΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΠΤΥΞΙΝ (ΓΛΩΣΣΟΦΙΛΑ, ΓΛΕΙΨΙΜΑΤΑ, ΑΓΓΙΓΜΑΤΑ, ΜΟΥΝΟΔΑΧΤΥΛΑ, ΚΩΛΟΔΑΧΤΥΛΑ, ΨΩΛΟΚΟΠΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.), ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΗΝ ΚΑΘ’ ΕΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΙΝ. ΧΑΜΟΥΡΑ ΕΣΤΙΝ Η ΜΕΤΑ ΒΟΥΛΙΜΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΜΟΥΡΕΜΑ ΕΠΙΔΙΔΟΜΕΝΗ ΓΥΝΗ / Η ΕΥΚΟΛΩΣ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΧΑΜΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΙΠΤΟΥΣΑ.


ΓΑΜΕΩ

(ΣΥΝΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΩΣ «ΓΑΜΩ»). ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΝ ΕΙΘΙΣΤΑΙ ΤΟ «ΓΑΜΑΩ». ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ, ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ ΔΕ ΕΝΝΟΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ, ΟΘΕΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΕΝΙΚΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΩΤΕΡΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΗΛΥΚΗΝ (ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΘΗΛΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΡΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝΤΑΣ).
Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΣ: ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «ΓΑ-» («ΔΑ-» ΔΩΡΙΣΤΙ) ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΝ, ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΝ, ΣΥΝΟΥΣΙΑΝ Κ.Λ.Π. ΛΕΞΕΙΣ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ «ΓΑΙΑΣ-ΓΗΣ», ΩΣ ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ-ΜΗΤΡΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ, ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (ΒΡΟΧΗ ΟΥΡΑΝΟΥ), ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ, ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ Κ.Λ.Π.. ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΓΑ ΠΛΗΘΟΣ ΛΕΞΕΩΝ (ΓΟΝΟΣ, ΓΟΝΙΔΙΟΝ, ΓΕΝΝΗΣΙΣ, ΓΑΜΕΤΗΣ, ΓΟΝΕΥΣ, ΓΑΜΟΣ, ΓΑΜΑΩ - ΓΑΜΕΥΩ, ΓΟΝΙΜΟΤΗΣ, ΓΕΝΟΣ Κ.Λ.Π.).


ΓΚΟΜΕΝΑ - ΓΚΟΜΕΝΟΣ

ΔΗΛΟΙ:

-ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟΝ ΑΡΡΕΝΑ Ή ΘΗΛΥ (Π.Χ. «ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΚΟΜΕΝΑ ΜΟΥ»). ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΤΑΙ ΤΟΙΟΥΤΩΣ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΣ ΧΥΔΑΙΟΛΟΓΙΑ.

-ΓΕΝΙΚΩΣ ΔΕΙΚΝΥΕΙ ΑΤΟΜΟΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΝ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΝ ΠΡΟΣ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ, ΗΤΟΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΚ ΣΑΡΚΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΤΕΡΟΝ ΑΤΟΜΟΝ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΦΥΛΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ Ἠ ΘΗΛΥΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΤΟΙΟΥΤΟΝ (Π.Χ. «ΚΟΙΤΑ ΜΙΑ ΓΚΟΜΕΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ»).

Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΤΗΝ ΕΝ ΤΩ ΕΒΡΑΪΚΩ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΝ ΑΝΤΙΦΥΣΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΑΡΩΝ ΕΘΝΩΝ:

ΕΝ ΤΗ ΠΕΝΙΧΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΥΣΙΩ ΕΒΡΑΪΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΟΣΟΙ ΗΤΟ ΕΙΤΕ ΑΠΙΣΤΟΙ ΜΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Ἠ ΜΗ-ΙΟΥΔΑΙΟΙ, ΕΙΤΕ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΗΤΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΤΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΟ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ «GOYIM»=ΖΩΟΝ. ΩΣ ΤΕΤΟΙΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΑΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΟΡΙΣΘΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΝΩΣΙΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΦΑΓΗΝ.

ΩΘΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΛΕΞΙΣ «ΓΚΟΜΕΝΑ», ΔΗΛΑ ΔΗ ΖΩΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΛΕΞΙΣ «ΓΚΟΜΑΡΙ ΓΟΜΑΡΙ»=ΖΩΟΝ ΠΑΛΙ.


ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΣ - ΜΠΑΣΤΑΡΔΙ

Ο ΕΚ ΚΡΥΦΗΣ ΑΙΣΧΡΑΣ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ ΓΟΝΟΣ / ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΄Η ΜΗΤΡΟΣ ΄Η ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ / ΤΕΚΝΟΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ, Ο ΜΕΙΓΑΣ.

ΛΕΞΙΣ ΞΕΝΙΚΗ (ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ).


ΜΑΡΜΑΡΩ

Η ΣΤΕΙΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ. Η ΛΕΞΙΣ ΑΥΤΗ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΤΟ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΟΣ ΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ).

Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΗΣ, ΩΣ ΛΑΪΚΗ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΕΙΚΑΣΘΗ: Η ΜΗΤΡΑ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΠΑΡΩΜΙΑΣΘΗ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΝ, ΗΤΟΙ ΑΨΥΧΟΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΟΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΕ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΗΣ, ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΔΗΛΑ ΔΗ ΖΩΗΣ.


ΣΟΥΡΟΥΚΛΕΜΕΣ

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΤΥΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑ ΑΝΔΡΑΝ ΓΕΛΟΙΟΝ. ΣΥΝΩΝΥΜΑΙ: ΡΕΜΠΕΣΚΕΣ, ΚΕΡΧΕΛΕΣ, ΓΚΕΒΕΖΕΣ, ΓΚΙΟΖΗΣ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, ΣΚΕΡΧΕΜΠΕΣ, ΚΟΚΟΒΙΟΣ, ΤΖΙΤΖΙΦΙΟΓΚΟΣ.


ΚΑΤΣΑΜΑΛΑ

ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΟΦΙΑΣ «ΑΡΓΚΩ» ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990 ΕΜΕΣΟΥΡΑΝΗΣΕ ΕΠΙ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΣ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΣΗΜΑΙΝΟΝ «ΕΙΣΑΙ ΚΑΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΨΩΛΗ ΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΣ» / «ΚΑΘΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΥΤΣΟ ΜΟΥ». ΕΓΓΥΤΕΡΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΑΤΤΙΚΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΘΑ ΗΤΟ ΤΟ «ΨΩΛΗΔΕ».


ΜΟΥΣΤΑΚΩ

ΕΚΤΟΞΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΝ ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΩΣ ΥΠΟΝΝΟΩΝΤΑΣ ΥΠΑΡΞΙΝ ΜΥΣΤΑΚΟΣ ΕΠΙ ΘΗΛΥΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.


ΨΩΛΟΥ

Η ΕΧΟΥΣΑ ΩΣ «ΧΟΜΠΥ» ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΝ ΨΩΛΩΝ. ΣΥΝΩΝΥΜΟΝ ΤΟ «ΠΟΥΤΣΟΥ».


ΠΟΥΣΤΟΥ

ΑΚΡΩΣ ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΔΙΟΤΙ ΔΗΛΟΙ ΓΥΝΑΙΚΑΝ ΠΟΥ «ΓΟΥΣΤΑΡΗ» ΕΡΩΤΙΚΩΣ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ: ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΟΥΤΣΟΓΑΜΑΝΕ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΥΓΙΕΙΗ ΑΡΡΕΝΑ ΑΤΟΜΑ, ΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ (Σ)ΠΡΩΚΤΟΓΑΜΑΝΕ ΕΝ Ω ΑΥΤΗ ΦΟΡΑΗ ΤΕΧΝΗΤΟΝ ΠΕΟΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΣΒΙΑ.


ΧΥΣΟΥ

Η ΓΥΝΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΧΥΣΙΑ ΩΣ ΑΝ ΥΔΩΡ.


ΜΠΙΝΕΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΝ «ΠΟΥΣΤΗΝ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΕΙΣΗΧΘΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ.


ΛΟΥΓΚΡΑ = ΠΟΥΣΤΡΑ.


ΣΚΑΤΙΑΡΗΣ

ΔΗΛΟΙ ΤΟΝ ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΓΕΝΙΚΩΣ.


ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ = ΟΙΚΟΣ ΑΝΟΧΗΣ. ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ «ΠΟΡΤΕΛΛΟ».


ΠΟΥΡΟΓΕΡΑΣ - ΠΟΥΡΟΓΡΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΜΑΚΡΟΕΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΙΣ ΕΜΠΕΙΡΕΙΩΝ, ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΑΛΟΓΩΣ ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΑ ΩΣ ΚΕΚΑΚΟΜΑΘΗΜΕΝΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΟΥΝ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΑΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΟΥΝ. ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΕΩΣ ΝΕΝΥΧΤΩΜΕΝΟΙ.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΩΣ Η ΛΕΞΙΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΙΑΣ ΟΤΙ ΓΕΡΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΙΑΙ ΤΕΤΟΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΧΟΥΝΕ «ΠΙΑΣΗ ΠΟΥΡΙ» ΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΦΙΔΟΜΟΥΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ.


ΣΟΥΡΓΕΛΟ = ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΣ ΓΕΛΟΙΟΝ ΑΤΟΜΟΝ. ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ «SUR»=ΥΠΕΡ ΚΑΙ «ΓΕΛΩΣ».ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΗΧΟΚΡΑΔΑΣΜΙΚΩΣ ΤΗΝ ΛΕΞΙΝ. Π.Χ. Η ΚΑΤΑΛΗΞΙΣ –ΟΛΑ (ΓΑΜΙΟΛΑ, ΚΑΡΙΟΛΑ, ΧΥΣΟΛΑ, ΜΠΕΚΡΟΛΑ) ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΕΙΣ ΑΔΗΦΑΓΟΝ ΜΗΧΑΝΗN ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ.
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΥΒΡΕΙΣ

(ΤΙΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΦΑΝΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ).


ΨΩΛΟΘΗΚΑΡΟ = Η ΓΥΝΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΗ ΩΣ ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΨΩΛΑΣ.

ΚΛΑΠΑΡΧΙΔΑΝΟ

ΒΡΩΜΑΡΧΙΔΟ

ΒΥΖΟΠΝΙΧΤΡΑ = Η ΛΕΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟΣ ΓΥΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΘΑΝΑΤΩΝΕΙ ΕΞ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΑΤΟΜΑ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΩΝ ΜΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΕΣ ΩΣ ΠΡΕΣΣΑ ΑΠΟΦΡΑΤΤΕΙ ΠΑΣΑΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΝ ΟΔΟΝ ΑΥΤΩΝ.

ΓΑΜΩΣΠΙΤΟΣ – ΓΑΜΩΧΡΙΣΤΟΣ – ΓΑΜΩΚΑΝΤΗΛΟΣ – ΓΑΜΩΤΑΦΟΣ – ΓΑΜΩΘΡΗΣΚΟΣ – ΓΑΜΩΘΕΟΣ – ΓΑΜΙΟΠΑΝΑΓΙΟΣ Κ.Λ.Π. = ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΙΕΤΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΠΑΝΑΓΙΑ Κ.Λ.Π.

ΜΑΓΓΟΥΡΟΓΑΜΩΣΤΑΥΡΟΣ = ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΑΝΕ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΤΑΥΡΟΝ ΜΕΤΑ ΜΑΓΓΟΥΡΑΣ.

ΠΟΥΣΤΟΦΛΩΡΟΣ = ΚΑΙ ΦΛΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΣΤΗΣ.

ΜΟΥΝΟΠΑΝΟ = ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΘΗ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ «ΒΡΩΜΙΑΡΗΣ» ΩΣ ΑΝ ΠΑΝΙ ΦΟΡΟΥΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΜΟΥΝΙΩΝ ΄Η ΠΑΝΙ ΣΠΟΓΓΙΖΟΝ ΜΟΥΝΙΑ.

ΚΑΡΙΟΛΟΠΟΥΣΤΑΣ

ΤΑΒΕΡΝΟΓΑΜΙΟΛΕΣ = ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝΕ ΤΟ ΣΑΡΚΙΟΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΟΡΕΥΣΙΝ ΤΟΣΟΝ ΑΜΑΧΗΤΙ, ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΓΑΜΗΘΟΥΝΕ ΠΑΝΕΥΚΟΛΩΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ.

ΜΠΑΖΟΠΟΥΤΣΟΛΕΣ = ΑΙ ΔΥΣΜΟΡΦΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΙ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΝ ΤΩΝ ΔΥΣΜΟΡΦΙΑΝ ΥΠΟΠΙΠΤΟΥΝ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΑΦΡΟΔΙΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ.

ΠΟΥΤΣΟΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ

ΨΩΛΟΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ

ΧΥΣΟΜΠΕΚΡΟΛΕΣ

ΨΩΛΟΔΟΚΑΝΑ

ΧΥΣΟΥΡΟΓΡΙΕΣ = ΑΙ ΓΡΑΙΑΙ ΠΟΥ «ΣΟΥΡΩΝΟΥΝ» (ΥΠΟΠΙΠΤΟΥΝ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΜΕΘΗΣ) ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΣΑΙ ΧΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ.

ΦΛΟΚΑΤΜΟΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ –Η = «ΦΛΟΚΙΑ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΧΥΣΙΑ». ΑΤΟΜΟΝ ΠΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΗ ΕΙΣ ΧΥΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΔΩ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΦΛΟΚΑΤΜΟΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΝ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΧΥΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΝΕΦΕΛΗΝ ΧΥΣΑΤΜΩΝ ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ.

ΤΣΑΧΠΙΝΟΓΑΡΓΑΛΙΑΡΑ = ΕΚ ΤΩΝ «ΤΣΑΧΠΙΝΑ»=ΚΑΥΛΙΑΡΑ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ «ΓΑΡΓΑΛΑΩ – Ω». ΥΠΟΔΗΛΟΙ ΤΗΝ ΓΥΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΤΑ ΕΡΩΤΙΚΩΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΝ – ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΓΕΙΡΗ ΣΑΡΚΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΝ ΦΥΛΟΝ, ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Η ΔΙΨΑ ΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΚΟΡΕΣΜΟΝ ΤΗΣ ΣΑΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ ΤΗΣ. ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΗ Η ΟΠΟΙΑ «ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ ΜΕ 666 ΡΙΧΤΕΡ ΔΙΟΤΙ ΤΗΝ ΓΑΡΓΑΛΑΕΙ Η ΜΟΥΝΑ ΤΗΣ».

ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΜΑΜΑ = Η ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΣ ΤΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΑ (ΠΕΟΘΗΛΑΣΜΟΥΣ).

ΠΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ = Ο ΕΚΡΑΓΜΕΝΟΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ ΟΙΟΣ ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΑΡΡΕΝ.

ΧΥΣΟΡΙΧΤΡΑ = Η ΡΙΠΤΟΥΣΑ ΧΥΣΙΑ ΕΠΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΙΝ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΝ ΤΟΥ «ΧΑΡΤΟΡΙΧΤΡΑ»).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ «ΛΕΝΤΕΙΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑΣ ΦΑΡΣΑΣ», ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ’90, ΟΙΟΙ ΣΥΝΕΣΤΗΝΟΝΤΟ ΥΠΟ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΝ «ΛΕΝΤΗΣ»


ΛΙΝΑΤΣΑ = ΚΟΜΜΑΤΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΔΗΛΟΙ ΓΥΝΑΙΚΑΝ ΠΑΝΑΣΧΗΜΗΝ ΤΗ ΟΨΕΙ Ή / ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΞΕΣΚΙΣΜΕΝΗ. ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ, ΣΑΒΟΥΡΑ, ΜΠΑΖΟ - ΜΠΑΖΟΛΑ, ΣΑΛΟΥΦΑ, ΣΑΥΡΑ, ΤΑΙΝΙΑ, ΦΡΑΤΖΟΛΑ, ΣΑΥΡΟΛΑ, ΜΠΑΛΟΤΖΑ, ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ, ΠΙΡΟΓΑ, ΜΠΕΤΟΥΓΙΑ, ΦΑΚΛΑΝΑ, ΜΠΟΜΠΟΤΑ, ΓΚΡΑΒΟΥΡΑ, ΤΑΜΠΕΛΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΠΑΤΣΟΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΑ, ΣΦΕΝΤΑΛΙΑ, ΧΕΙΛΩΤΣΑ, ΚΟΥΡΟΥΝΑ, ΠΑΛΑΣΚΑ, ΛΑΤΕΡΝΑ, ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ, ΣΑΜΠΡΕΛΛΑ, ΠΙΡΟΥΝΑ, ΚΑΜΠΑΝΑ, ΓΑΛΕΤΑ.

ΚΑΡΚΙΝΙΑΡΗΣ = Ο ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ.

ΧΤΙΚΙΑΡΗΣ = Ο ΠΑΣΧΩΝ ΥΠΟ ΧΤΙΚΙΟΥ (ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΣ).

ΠΟΥΤΑΝΙ = ΒΛ. «ΠΟΥΤΑΝΑ».

ΠΑΛΙΟΞΕΚΩΛΙ = ΞΕΦΤΙΣΜΕΝΟ ΞΕΚΩΛΟ.

ΠΟΥΤΣΟΧΥΜΕΝΗ = Η ΓΥΝΗ Η ΥΠΟ ΠΟΥΤΣΩΝ ΧΥΜΕΝΗ.

ΚΩΛΟΜΠΙΝΕΔΙΑΡΗΣ

ΚΩΛΟΤΡΥΠΙΔΑΤΟΣ

ΟΡΓΙΟ

ΣΦΕΝΤΟΝΑ

ΣΑΤΥΡΟΣ

ΣΑΠΙΟΚΩΛΑΚΙΑΣ = Ο ΕΧΩΝ ΣΑΠΙΟΝ ΠΡΩΚΤΟΝ, ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΕΙΘΕΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ.

ΣΑΒΟΥΡΟΓΑΜΗΣ = Ο ΓΑΜΩΝ ΔΥΣΜΟΡΦΟΥΣ ΓΥΚΑΙΚΑΣ (ΣΑΒΟΥΡΑΣ), ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΟΥΣ ΓΑΜΕΙΝ.

ΚΩΛΟΜΟΥΝΟΠΑΝΑΣ

ΚΑΡΙΟΛΟΜΑΛΑΚΑΣ

ΨΑΡΟΚΟΛΛΑ = ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΠΕΡΜΑ.

ΧΑΛΙΚΙΑ = ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΝ» ΦΑΡΣΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΛΙΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΛΕΠΤΟΥ ΑΙ ΕΞΗΣ:


ΣΤΟΜΑΤΟΜΠΟΥΚΩΜΕΝΕΣ = ΑΙ ΕΧΟΥΣΑΙ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΝ ΤΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΝ ΠΛΗΡΗΝ.

ΚΡΕΒΒΑΤΟΓΕΜΙΣΤΡΕΣ = ΑΙ ΓΕΜΙΖΟΥΣΑΙ ΤΑΣ ΚΛΙΝΑΣ ΤΩΝ ΜΕ ΓΑΜΙΑΔΕΣ.

ΜΟΥΝΟΥ = Η ΛΕΣΒΙΑΖΟΥΣΑ ΓΥΝΗ ΠΟΥ ΛΙΓΟΥΡΕΥΕΤΑΙ ΜΟΥΝΙΑ.

ΜΟΥΝΟΓΡΙΑ = Η ΓΡΑΙΑ ΦΕΡΟΥΣΑ ΜΟΥΝΙ.

ΓΑΜΙΟΛΑ = Η ΓΥΝΗ ΠΟΥ ΓΑΜΙΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝ ΜΗΧΑΝΗ.

ΠΟΥΡΟΓΡΙΑ = Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ.

ΨΩΛΟΑΡΠΑΧΤΡΕΣ = ΑΙ ΑΡΠΑΖΟΥΣΑΙ ΨΩΛΑΣ.

ΠΑΤΣΟΥΡΟΓΡΙΑ = Η ΓΡΑΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΣΑ ΥΔΑΡΗΝ ΚΑΙ ΔΥΣΜΟΡΦΗΝ ΚΟΙΛΙΑΝ, ΠΛΗΡΗΝ ΟΥΡΩΝ.

ΠΟΥΤΣΟΥΝΟΓΡΙΕΣ = ΑΙ ΓΡΑΙΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΥΝ ΠΟΥΤΣΑΣ. Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΛΛΑΒΗ "ΝΟ" ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΤΥΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑ ΗΧΟΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

...ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

«ΒΑΛΕ ΚΑΝΑ ΜΠΟΥΤΣΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΩΡΑ ΣΟΥ», «ΜΕΤΡΑ Τ΄ ΑΡΧΙΔΑΚΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙΣ», «ΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΝΙ ΣΟΥ», «ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΙΜΑΙ? Ο ΠΟΥΤΣΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ», «ΠΑΡ΄ Τ΄ ΑΡΧΙΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΛΑΣ ΚΑΡΙΟΛΑ», «ΘΑ ΚΑΤΕΒΩ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΑ ΣΑΣ ΓΑΜΗΣΩ ΟΛΑ ΚΑΡΙΟΛΟΜΟΥΝΙΚΑ» ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ.


ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΦΑΡΣΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΤΥΜΟΥ ΛΕΞΕΙΣ:

ΠΟΥΤΣΟΚΑΡΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΠΟΥΤΣΟΜΟΥΝΟΧΕΙΛΑΔΕΣ, ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕ ΤΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΩΣ. ΚΑΙ ΕΔΩ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑΙ ΣΥΛΛΑΒΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΗΧΟΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

http://www.youtube.com/watch?v=YiMTno50JxY

ρισπεκτ

  • Guest
Re: ΛΕΞΙΚΟΝ - ΜΕΡΟΣ Ά
« Reply #2 on: September 24, 2013, 08:44:08 pm »
http://daemon.e-e-e.gr/files/nov-2007.html
http://xysotaphi.blogspot.gr/

ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΠΙΝΕΛΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

09-11-2007 21:43
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΥΒΡΕΙΣΜΑΛΑΚΑΣ - ΜΑΛΑΚΩ

ΜΑΛΘΑΞ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ. ΕΚ ΤΟΥ ΜΑΛΘΑΚΟΣ-Η / ΜΑΛΘΑΚΟΤΗΣ. Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΥΒΡΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. ΑΡΧΙΚΩΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΥΝΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΕΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑΝ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΜΑΛΘΑΚΟΤΗΤΟΣ-ΜΑΛΑΚΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΝ ΤΟΥ. Ο ΜΑΛΑΚΑΣ-ΑΥΝΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΕΣΗ ΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΝ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΡΥΦΗΛΟΥ ΒΙΟΥ. Η ΛΕΞΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΒΡΙΣΙΝ. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙ: ΜΑΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ-Η-Ο, ΚΩΛΟΜΑΛΑΚΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΑΣ, ΑΡΧΙΜΑΛΑΚΑΣ, ΠΑΛΙΟΜΑΛΑΚΑΣ, ΜΑΛΑΚΑΡΧΗΓΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΛΕΞΙΣ ΜΑΛΑΚΙΣΤΗΡΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗ ΩΣ ΣΥΝΩΝΥΜΟΣ, ΔΙΟΤΙ Η ΚΑΤΑΛΗΞΙΣ «–ΤΗΡΙ» ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΣΤΟΧΟΥ (ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ, ΨΑΧΤΗΡΙ, ΠΟΤΗΡΙ, ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ Κ.ΛΠ.). ΕΠΟΜΕΝΩΣ «ΜΑΛΑΚΙΣΤΗΡΙ» ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟΝ ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΥΒΡΙΣ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΟΝ ΥΠΟΝΝΟΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ ΑΥΤΟ «ΒΑΡΑΗ ΜΑΛΑΚΙΕΣ» ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ Ἠ ΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ.

ΒΛΑΚΑΣ

ΑΡΧΑΪΣΤΙΣΤΙ ΒΛΑΞ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΗΛΙΘΙΟΝ. ΕΤΥΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ «ΒΛΑΠΤΩ», ΔΗΛΑ ΔΗ Ο ΒΛΑΞ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΒΛΑΒΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΤΟΥ. ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ «ΒΛΑΜΜΕΝΟΣ–Η», ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ ΔΗΛΑ ΔΗ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΒΛΑΒΗ ΕΝ ΤΩ ΒΙΩ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΥΧΙ Ο ΕΚ ΓΕΝΝΕΤΗΣ ΒΛΑΞ. ΠΑΡΑΛΛΑΓΑΙ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΟΥΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΑΙ ΗΧΟΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙ ΜΠΕΤΟΒΛΑΚΑΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΚΑΜΑΛΑΚΑΣ.


ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΣ - ΜΠΑΣΤΑΡΔΙ

Ο ΕΚ ΚΡΥΦΗΣ ΑΙΣΧΡΑΣ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ ΓΟΝΟΣ / ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΄Η ΜΗΤΡΟΣ ΄Η ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ / ΤΕΚΝΟΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ, Ο ΜΕΙΓΑΣ.

ΛΕΞΙΣ ΞΕΝΙΚΗ (ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ).συνωνυμα

I SEE YOU

  • Guest
Re: ΛΕΞΙΚΟΝ - ΜΕΡΟΣ Ά
« Reply #3 on: September 24, 2013, 09:45:32 pm »
ΠΑΝΤΑ ΚΩΛΟΣ. ΛΕΒΙΑΘΑΝ. ΤΟ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΝΑΣΑ.
ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΕΖΑΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ.


ΣΑΣ ΓΑΜΑΜΕ ΚΑΛΑ.