Arcadia Power

Author Topic: ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗ  (Read 112 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

dark lord

 • Starshina
 • *
 • Posts: 128
 • Φήμη 0
  • View Profile
Εκθέτοντας την ιουδαιόχριστιανική βάπτιση...
Αφορκισμός Α
Επιτιμά σοι Κύριος, Διάβολε, ο παραγενόμενος εις τον κόσμον και κατασκηνώσας εν ανθρώποις.  Σε επιτιμά ο Κύριος, Διάβολε, εσένα που ήρθες στον κόσμο και κατασκήνωσες στους ανθρώπους.
Ο χριστιανός ιερέας θεωρεί λοιπόν ότι μέσα σε αυτό  το  βρέφος κατοικεί όχι ο Γιαχβε αλλά ο Σατανάς. Αυτό συμβαίνει διότι οι αρχαίοι αυτοί χριστιανοί που δημιούργησαν την βάπτιση, πίστευαν και θεωρούσαν ότι κάθε Έλληνας ή άλλος εθνικός διακατεχόταν από το πνεύμα των δαιμόνων. *Συμπέρασμα ακόμα και οι χριστιανοί κατά βάθος γνωρίζουν ότι από την γέννηση μας έχουμε τον Σατανά μέσα μας

Φοβήθητι, ἔξελθε, καὶ ὑπαναχώρησον ἀπὸ τοῦ πλάσματος τούτου, καὶ μὴ ὑποστρέψῃς, μηδὲ ὑποκρυβῇς ἐν αὐτῷ, μηδὲ συναντήσῃς αὐτῷ ἢ ἐνεργήσῃς, μὴ ἐν νυκτί, μὴ ἐν ἡμέρᾳ ἢ ὤρᾳ ἢ ἐν μεσημβρίᾳ ἀλλ ἄπελθε εἰς τὸν ἴδιον τάρταρον, ἕως τῆς ἡτοιμασμένης μεγάλης ἡμέρας τῆς κρίσεως. Φοβήθητι τὸν Θεὸν τὸν καθήμενον ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐπιβλέποντα ἀβύσσους ὃν τρέμουσιν Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Ἀρχαί, Ἐξουσίαι, Δυνάμεις, τὰ πολυόμματα Χερουβίμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ ὃν τρέμει ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἡ θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. Ἔξελθε καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ σφραγισθέντος νεολέκτου στρατιώτου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν κατ ἐκείνου γάρ σε ὁρκίζω, τοῦ περιπατοῦντος ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, τοῦ ποιοῦντος τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον. Ἔξελθε καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ πλάσματος τούτου σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου
Μετάφραση:
Φοβήσου και βγες και φύγε από αυτό το πλάσμα και μην ξαναγυρίσεις, ουτε να κρυφτείς μέσα του, ούτε να το συναντήσεις αυτό και να ενεργήσεις σε αυτό τη νύκτα, ούτε τη μέρα, ούτε το πρωί, ούτε το μεσημέρι αλλά πήγαινε στον τάρταρο σου, μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Φοβήσου τον θεό που κάθεται πάνω στα χερουβίμ και επιβλέπει τις αβύσσους, τον θεό που τρέμουν οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι θρόνοι, κυριότητες, αρχαί, εξουσίαι, δυνάμεις, τα πολυόμματα Χερουβίμ, και τα εξαπτέρυγα Σεραφίμ, τον θεό που τρέμει ο ουρανός και η γή, η θάλασσα και τα πάντα που ζουν μέσα στη θάλασσα. Βγες και φυγε από εκείνο τον σφραγισθέντα στρατιώτη του Χριστού
*Συμπέρασμα:Νομίζουν ότι λέγοντας κάποια λόγια μπορούν να διώξουν τον Σατανά από μέσα μας και να τον κάνουν και να μην ξαναγυρίσει στο παιδί και να μην το ξανασυναντήσει (πράγμα που δεν ισχύει) Επιπλέον νομίζουν ότι από τη στιγμή που βαπτίζεται το βρέφος είναι σφραγισθέντας στρατιώτης του Ιησού.

Αφορκισμός Γ
Κύριε Σαβαώθ, ο Θεός του Ισραήλ, ο ιώμενος πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, επίβλεψον επί τον δούλον σου, εκζήτησον, εξερεύνησον και απέλασον απ ΄αυτού παντα τα ενεργήματα του Διαβόλου. .. και καθάρισον το έργο των χειρών σου. Αφού λοιπόν βγάλουν τα ρούχα και τα παπούτσια του βρέφους, το στρέφει ο Ιερέας δυτικά και σηκώνοντας τα χέρια λέει τρεις φορές.
Αποτάσση τω Σατανά; Και πάσι τοις έργοις αυτού; Και πάση τη λατρεία; Και πάσι τοις αγγέλοις αυτού; Και πάση τη πομπή αυτού;
Εγκαταλείπεις τον Σατανά; Και όλα του τα έργα; Και ολη την λατρεία του; Και όλους τους αγγέλους του; Και όλη την πομπη του;
Και απαντάει ο βαπτιζόμενος, στην περίπτωση του βρέφους βέβαια ο νονός του, (ανάδοχος) και λέει.
Αποτάσομαι. Τον εγκαταλείπω. Απετάξω τω σατανά; Εγκατέλειψες το σατανά; Απεταξάμην. Τον εγκατέλειψα. Και όταν ειπωθούν αυτά, λέγει τρεις φορές ο Ιερέας. Και εμφύσησον, και έμπτυσον αυτώ. Και φύσα του και φτύσε του. Αφού φτύσουν τρεις φορές τον εγκαταλλειμένο Σατανά,  στρέφουν το βρέφος προς τα ανατολικά κι έχοντας κάτω τα χέρια λέει. Συντάσση τω Χριστώ; Ερχεσαι με τον Χριστό; Και απαντάει ο ανάδοχος.
Συντάσσομαι. Ερχομαι με τον Χριστό. Συνατάξω τω Χριστώ. Ήρθες με τον Χριστό; Συνεταξάμην. Ήρθα με τον Χριστό. Και πιστεύεις αυτό; Και τότε λέει το σύμβολο της Πίστεως, το Πιστεύω εις ένα Θεόν ....
Με αυτόν τον τρόπο γίνονται λοιπόν χριστιανοί τελετή που έχει σκοπό να διώξει δαιμόνια.
*Συμπέρασμα:Για να διώξουν τον Σατανά επικαλούντε τον θεό του ισραήλ άρα αντι-εβραίος και χριστιανός δεν πάνε μαζί ούτε φιλο-εβραίος και σατανιστής. Οι ιερείς είναι άχρηστοι ή ο θεός είναι αδύναμος ή ο Σατανάς είναι ισχυρός αφού αποτυγχάνουν να διώξουν τον Σατανά από το μωρό, να τον κάνουν(τον Σατανά) να μην ξαναγυρίσει ποτέ και να κάνουν το μωρό να ακολουθήσει το δρόμο του Ιησού (που υποτίθεται ότι ο σκοπός της τελετής είναι να να διώξουν τον Σατανά από το μωρό και να το κάνουν (το μωρό) να ακολουθήσει το δρόμο του Ιησού)εάν κρίνουμε από τόσους ανθρώπους που ενώ βαπτίστηκαν έγιναν σατανιστές .
λινκ για την ακολουθία του βαπτίσματος...http://analogion.gr/glt/texts/Euch/Baptism.htm

« Last Edit: June 07, 2014, 06:59:38 pm by dark lord »

Share on Facebook Share on Twitter


THULSA DOOM

 • Kapitan
 • ***
 • Posts: 472
 • Φήμη 0
 • Gender: Male
 • LUCIFERIANISM
 • Location: VALHALLA
  • View Profile
  • LUCIFERIANISM
*Συμπέρασμα:Για να διώξουν τον Σατανά επικαλούντε τον θεό του ισραήλ άρα αντι-εβραίος και χριστιανός δεν πάνε μαζί ούτε φιλο-εβραίος και σατανιστής.

Έτσι ακριβώς φιλαράκι  ;) Και να προσθέσω ότι είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, ο μοναδικός δρόμος ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ στην Σιωνιστική λαίλαπα της Παγκοσμιοποίησης είναι ο Αριοσατανισμός ή τουλάχιστον ο εθνικοσοσιαλισμός αλλά με παγανιστικά ιδεώδη αρχαίων θρησκειών. Όσο στους λαούς υπάρχει εβραϊσμός είτε μέσο θρησκείας, χριστιανισμός, μασονία, νεοπαγανισμός κ.λ.π. είτε πολιτικά με δημοκρατία, καπιταλισμό, κομμουνισμό, αναρχία, κοσμοπολιτισμό, διεθνισμό και ασύδωτη ελευθερία δεν πρόκειται ΠΟΤΕ οι λαοί να σηκώσουν κεφάλι  ;)

Αντίθετα σε ένα Ολοκληρωτικό σκληρό καθεστώς με Άρια σατανιστικά ή παγανιστικά ιδεώδη και όχι τους σημερινούς ψευτοαρχαιοελληνιστές που οι περισσότεροι είναι μέλη μασονικών στοών (σχετικά ντοκουμέντα έχουν παρατεθεί σε σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα μας), είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να εισχωρήσουν Σιωνιστές, μασόνοι, νεοταξίτες και οι άνθρωποί τους σε θέσεις ''κλειδιά'' στην εξουσία έτσι ώστε να υπάρχει διαφθορά, απατεωνιά, οικονομικά εγκλήματα κ.λ.π., αλλά ούτε θα μπορούν οι ντόπιοι γενίτσαροι της Φυλής να συνεργαστούν μαζί τους για το ατομικό όφελος εις βάρος του έθνους. Σταδιακά όταν και οι μάζες αρχίσουν να αποκτούν την σχετική Άρια, σατανική ή παγανιστική κουλτούρα και να μην συμπεριφέρονται όπως σήμερα, δηλ. ατομιστικά με βάση το προσωπικό τους όφελος, μπορεί το Ολοκληρώτικό αυτό καθεστώς κάπως να ''χαλαρώσει'' δίνοντας σιγά σιγά περισσότερες ελευθερίες στο λαό.  ;) Πάρτε για παράδειγμα το καθεστώς της Βόρειας Κορέας, υπάρχει ποτέ περίπτωση να φυτέψουν οι σιωνιστές δικά τους άτομα μασόνους κ.λ.π. σε ευαίσθητα πόστα της εξουσίας; Φυσικά και όχι! Εδώ ο Κιμ πέταξε τον θείο του στα σκυλιά για διαφθορά, αυτούς θα αφήσει;  ;)

Αυτό οι Παγκοσμιοποιητές, Σιωνιστές και οι ισχυροί καπιταλιστές κεφαλαιοκράτες τους, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά για αυτό δημιουργούν ή προσπαθούν να δημιουργήσουν εμφυλίους πολέμους και ταραχές στα σκληρά καθεστώτα π.χ. σε ισλαμικά κράτη, με σκοπό να δημιουργήσουν παρόμοια κατάσταση όπως στη Δύση σήμερα, όπου μέσο Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Ισότητας, Αντιφασισμού, Αθεϊάς και Πανθρησκείας με όλη αυτή την κουλτούρα του Διεθνισμού και του Ατομισμού, για να καταφέρουν να βάλουν τα δικά τους άτομα σε καίρια πόστα εξουσίας ή ''θέσεις κλειδιά'' έτσι ώστε να τους εξουσιάζουν κλέβοντας παράλληλα τον εθνικό τους πλούτο ώστε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην Παγκοσμιοποίηση που θέλουν να επιβάλλουν.  ;)

Αυτό μπορεί να το δει πολύ εύκολα και ένας που έκανε στρατό. Όταν είχε για παράδειγμα έναν σκληρό διοικητή που έτρεχε το στράτευμα όλη μέρα, όλα δούλευαν ρολόι και υπήρχαν λιγότερες αδικίες. Αντίθετα σε μια ''χαλαρή'' με περισσότερες ελευθερίες Διοίκηση υπήρχε μπάχαλο, ασυνεννοησία, ασυμφωνία σε καίριες αποφάσεις, αδικίες και κλίκες, όπως συμβαίνει σήμερα δηλαδή στο καθεστώς της Δημοκρατίας. Αυτό επίσης το γνωρίζουν πολύ καλά οι Σιωνιστές για αυτό και στα Πρωτόκολλά τους γράφουν ξεκάθαρα ότι η Βασιλεία είναι το πολίτευμα που θα πρέπει να εξαλειφθεί όπως και όλα τα έθνη, φυσικά για ευνόητους λόγους όπως είπαμε  ;)

Ξεφύγαμε από το θέμα του άρθρου, αλλά όπως βλέπετε το ένα φέρνει το άλλο αναγκαστικά  :D Να προσθέσω επίσης πάνω στο άρθρο ότι την εβραϊλα την περνάνε τα παπαδαριά και στα ονόματα, όπου πολλές φορές αρνούνται να βαπτίσουν βρέφος με αρχαιοελληνικό όνομα. Ο λόγος προφανής και μάλιστα έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι όταν ένα παιδί μεγαλώσει με ένα ηρωϊκό αρχαιοελληνικό όνομα πολλές φορές ταυτίζεται με τον αντίστοιχο ήρωα υποσυνείδητα ακολουθώντας τα Ιδεώδη του  ;)
ΟΤΑΝ ΤΕΛΙΚΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΓΙΝΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΛΥΘΟΥΝ.....


dark lord

 • Starshina
 • *
 • Posts: 128
 • Φήμη 0
  • View Profile
Αυτό με τα αρχαιοελληνικά ονόματα αποδεικνύει ότι οι ιερείς του χριστιανισμού θέλουν να εξαλείψουν τον άριο-ελληνικό πολιτισμό για τα συμφέροντα του εβραϊκού τους πολιτισμού και του σιωνισμού που υπηρετούν είτε εν γνώση τους είτε εν αγνεία τους.